FANDOM


tekst autorstwa Katarzyny

Pani Natury, Opiekunka Życia, Bogini Matka, Pani Lasu

Jest jednym z najstarszych Bóstw, zrodzona z pierwotnej mocy Stworzenia. Wśród Bogów często zajmuje miejsce przy boku Torma, Uronii czy Rimyra, zwyczajnie darząc ich sympatią. Nie dąży jednak do zniszczenia zła, uznając, że katastrofalne w skutkach byłoby zaburzenie pierwotnej struktury Stworzenia.
Obadhai symbol 3.0

Pozostaje bezstronnym obserwatorem do czasu, gdy siły dobra i zła znajdują się we względnej równowadze. Bogini Matka', znana jest z tego, że opiekuje się przyrodą. Dba o naturalny bieg rzeczy. Za jej sprawą wschodzi i zachodzi słońce we właściwym czasie, natura utrzymuje swój rytm. Jest opiekunką płodności i urodzaju. Dla śmiertelnych, rozgniewanie Caly'ril oznacza zwykle klęskę nieurodzaju, plagi robactwa, chorób czy nieposkromione nawałnice o niszczycielskiej sile, susze czy lawiny. Interweniuje jedynie w ostateczności. Wzgórzona, nie przypomina już troskliwej matki a dziki żywioł i trudno jest na powrót ją przejednać. Powiada się, że Calyril stoi na straży zapisanego na kartach losu istot, dbając by ścieżka życiowa każdego wypełniała się zgodnie z pierwotnym zamysłem. Wszystko co nienaturalne traktuje jako wrogie istnieniu. Sprzeciwia się też zdecydowanie zniszczeniu jako idei. Jest matką Rimyra oraz Seyome i Andarei, zamordowanych Bogiń - bliźniaczek. Żyjącymi opiekuje się bez wyjątku rasy czy charakteru, jeśli zachowują wobec niej szacunek. Patronuje też alchemikom, zielarzom oraz medykom, jest opiekunką mądrości.

Domeny Kapłanów

Rośliny, Zwierzęta, Ziemia

Symbol

Dąb: liść, gałąź lub wizerunek drzewa

Charakter Bóstwa

prawdziwie neutralny

Charakter kleru

neutralny

Charakter wyznawców

Głównie: nie-zły. Niekiedy neutralny-zły.

Rasy

przedstawiciel każdej rasy może być wyznawcą Calyril

Wyznawcy

Oddają jej cześć w większości ci żyjący w zgodzie z naturą, uprawiający rolę, pasterze czy łowcy, jednak głównymi czcicielami są druidzi. Nie skupiają się oni w tradycyjne kościoły a raczej gromadzą wobec miejsc świętych, stanowiąc równouprawnioną grupę braci. Spotykają się zwykle przy okazji świąt, wtedy też pojawiają się w miejscach zasiedlonych, gdzie zwykle nieczęsto można ich spotkać. Pozostały czas przeznaczają na pracę na łonie natury, lecząc, niosąc pomoc tam, gdzie jej potrzeba, lub walcząc z niszczącymi domeny Pani Lasu.
Kapłani osiadają w pobliżu osad, przejmując na siebie rolę krzewicieli jej nauk, przewodzą świętom oraz obrzędom, i czuwają nad prawidłowym przebiegiem ich obchodów. W odróżnieniu od druidów, ich rolą jest przede wszystkim krzewienie wiary przez pomoc tym, których życie i powodzenie zależy od Natury. Kapłani błogosławią uprawy i stada, zanoszą wraz z niedoszłymi rodzicami modły, aby brzemienna powiła zdrowego i silnego potomka. Przed bitwą wojownicy zwykle proszą Calyril o siłę i sprzyjające warunki, by promień słońca niefortunnie ich nie oślepił lub przypadkowy korzeń nie stał się przyczyną klęski.

Ulubione ofiary

Dary w postaci części plonów, łowów nienaruszających jej praw, wykorzystanie rezultatów badań zgodnie z jej dogmatami.

Święta i obrzędy

Święta plonów

Jej to poświęcone są obrzędy odrodzenia życia i święta plonów, przypadające w różnych porach w różnych częściach świata, ich czas jest zwykle określany przez druidów na podstawie obserwacji przyrody.
Noc żywiołów: jedno z barwniejszych świąt, trwające dobę w czasie równonocy. Oddawana jest część wszystkim żywiołom równocześnie. Palone są ogniska, przelewana woda, budowane są kamienne kurhany i napędzane miechami wiatraki. Towarzyszą temu pieśni i tańce ku czci żywiołów.

Calyril2

Drzewo życia

Co rok odbywają się obchody ku czci Świętego Drzewa Życia. Czczący, przynoszą do miejsca kultu - zwykle reprezentującego Drzewo Życia dębu - różnego rodzaju dary: miseczkę zboża, garniec miodu, rudę metalu. Pozostawiają je pod konarami a po ceremonii zajmują się nimi drobne zwierzęta.

Podarunki

Kultywowany wśród niektórych ras obrządek, mający miejsce w czasie najdłuższego dnia. Młodzi przygotowują podarunki, utrzymując w tajemnicy, kto zostanie obdarowany w czasie barwnego festynu. Jeśli zdarzy się tak, że para nie będąca małżonkami, wymieni między sobą podarunki i oboje wyrażą chęć, otrzymują błogosławieństwo dla dalszego wspólnego życia i ich potomstwa, stając się małżonkami.

Druidzkie

Pozostałe obrzędy są zarezerwowane dla druidów, w ich zamkniętym kręgu. Znane są dni medytacji, w czasie których druidzi poszukują oczyszczenia, pełnego zespolenia z naturą.

Zmiany merytoryczne

  • drobne korekty typu "klęska urodzaju" na "klęska nieurodzaju"