FANDOM


Cesarstwo Torrath

Informacje podstawowe

Tracjum - Gubernia (władza: Gubernator wybierany z nadania cesarza)

 • Ważny gospodarczo region, ze względu na duże zalesienie, a co za tym idzie drewno, którego dostarcza

Odmiana nazw:

 • Tracyjczycy, Tracyjki
 • Tracyjczyk, Tracyjka

Znaczenie nazwy:

 • Gęstolesie - ziemie bogate w lasy

Język: torański

Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata i Mórz, bardzo rzadko spotyka się też ludzi będących po części potomkami przedstawicieli podrasy Mieszkańców Dżungli

Curujal - Gubernia kolonialna [wymowa: Kuruhal] (władza: Gubernator wybierany z nadania cesarza)

 • Kilka grodów broniących się przed dziką, często spaczoną naturą oraz piratami

Odmiana nazw:

 • Curujalczycy, Curujalki
 • Curujalczyk, Curujalka
 • powyżej wymienione formy są niezmiernie rzadko używane w języku potocznym, obiegowo mówi się o kolonizatorach

Znaczenie nazwy:

 • Nowoląd - nowe ziemie

Język: torański

Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata i Mórz, bardzo rzadko spotyka się też ludzi będących po części potomkami przedstawicieli podrasy Mieszkańców Dżungli

Voltar - Księstwo Wasalne (władza: Książe, zwany też Dożą, wybierany przez 9 największych Gildii Kupieckich Voltaru, te zaś są podporządkowane cesarzowi w kwestii tego wyboru. Voltar stanowi wehikuł handlowy, do wymiany towarów z Królestwem Perionu)

 • Ttygiel kultur, cesarstwo przemytu i królestwo rozpusty. Stanowi swoisty most handlowy pomiędzy wszystkimi nacjami Kentaru

Odmiana nazw:

 • Voltarczycy, Voltarki
 • Voltarczyk, Voltarka

Znaczenie nazwy:

 • Targ Targów - w znaczeniu wielkiego targowiska

Język: wszystkie języki Świata, głównie torański

Ludzkie podrasy: Głównie Mieszkańcy Świata i Mórz, lecz z powodu odwiedzających Księstwo kupców, praktycznie wszystkich podras - wśród Voltarczyków odnaleźć można najwięcej przedstawicieli będących w połowie przedstawicielami jednej, w połowie drugiej podrasy

Imiona i nazwiska ludzi z Voltaru Voltar to tygiel kultur leżący na pograniczu Torrath i Perionu, w największym porcie Świata można spotkać niemal każdą rasę, niemal każde nazwisko czy imię, zarówno z tych występujących na kontynencie jak i z tych, których brzmienie wydaje się zupełnie obce. Wśród ludzi przeważają nazwiska oraz imiona właściwe dla sąsiadujących państw.

Polityka

Ustrój - Dziedziczna monarchia despotyczna:

 • najwyższą władzę sprawuje cesarz, pomazaniec Bogów,
 • władza jest dożywotnia i dziedziczona wedle spisanych dekretów prawnych,
 • państwo jest rozumiane jako własność prywatna władcy,
 • władza jest realizowana przez sieć ośrodków władzy, cesarz realizuje swoją politykę poprzez delegowanie poszczególnych osób na określone stanowiska, sprawowanie pieczy nad instytucjami państwowymi, teoretycznie doradzają mu kapłani Rimyra (stanowisko oficjalne), w praktyce doradcami są mu wysoko postawieni hierarchowie kościołów Malada i Fradoca, o czym wiedzą wtajemniczeni.
 • niewolnictwo - istnieje, jest umiarkowanie powszechne i podlega dekretom prawnym, niewolnicy stanowią zauważalny odsetek społęczeństwa (około 25% populacji)

Stosunki z innymi państwami:

 • Latgalet - wasal Cesarstwa Torrath, z pozornie bardzo dużą autonomią, w praktyce z dość sporą.
 • Voltar - wasal Cesarstwa, rządzony przez Dożów kraj nie posiada własnej armii, jest to tygiel wszelkich kultur - zamieszkują go kupcy z wszelkich krain. Państewko zostało utworzone przez Cesarstwo przed wiekami, w celu wzmożenia handlu i możliwości wywiadowczych.
 • Królestwo Perionu - Cesarstwo stara się prowadzić dwoistą politykę polegającą na faworyzowaniu Penaru i karceniu Rionu, w myśl zasady dziel i rządź, stosunki handlowe i dyplomatyczne z Rokanem i Varlandią są zablokowane bezpośrednio (za sprawą Rionu), handel i dyplomacja z nimi odbywa się za pomocą Voltaru. Torrath i Perion (w szczególności Rion) są odwiecznymi wrogami. Każdy z Cesarzy podczas zaprzysiężenia uroczyście przysięga sprowadzić na Perion jak najwięcej krzywd.
 • Królestwo Dumnego Gryfa - pomimo że stosunki handlowe są dobre, a dyplomatyczne umiarkowanie poprawne, Torrath najchętniej zaatakowałoby Króla Gryfa, co przekłada się na częste incydenty na granicach. Na przeszkodzie stoją hordy potworów atakujące z terenu Niwy, co nie pozwala na prowadzenie efektywnej gospodarki wojennej. Dyplomacja i handel prowadzone są bezpośrednio z Vestlandem, kontakty z jego wasalami (Celizją i Meranią) są zablokowane oficjalnie.
 • Klanachad Białych Marchii - Nortlandczycy z nikim prócz Nortcliff nie utrzymują stosunków dyplomatycznych i handlowych, stąd dyplomacja i handel prowadzone są z Nortcliff. Torrath przymyka oko na grabieżcze wyprawy Nordów chcąc zainspirować ich do ataku na Perion. Stosunki dyplomatyczne są nieprzewidywalne, wymiana handlowa prowadzona wyłącznie poprzez Voltar.
 • Wezyrat Khaar - to wystarczająco odległy sąsiad, by Torrath chciało mieć z nim dobre stosunki polityczne, tym bardziej że Khaar i Vestland pałają do siebie wrogością. Podobnie wymiana handlowa jest bardzo duża, specjalnie dla niej utworzono korytarz drogą lądową - idący od miasta Arod na zachód. Wielu przedstawicieli stanów wyższych w Torrath przejawia rasizm względem Khardów, uznając Mieszkańców Pustyń za gorszy rodzaj ludzi. Istnieje obawa, że iskra ta wywoła w przyszłości pożar, a po dobrych stosunkach pozostaną zgliszcza.
 • Vurmn - magokraci z archipelagu stanowią zagadkę dla Cesarstwa Torrath, wymiana handlowa prowadzona jest za pośrednictwem Voltaru, stosunki dyplomatyczne ograniczone są do podziału wpływów na morzach.
 • Laudremia - Cesarstwo gardzi krainą, jednak sposób walki Laudremijczyków oraz ukształtowanie terenu uniemożliwiają podbój, również działania Cesarskich Liczy spełzły w przeszłości na niczym. Brak stosunków dyplomatycznych, handel prowadzone za pośrednictwem Latgalet.
 • Archipelagi Wschodnich Mórz - z uwagi na brak jednej władzy w tamtym rejonie Świata, Cesarstwo sporadycznie angażuje się tam, gdzie widzi zysk.
 • Piraci kentarskich mórz - brak jednej władzy uniemożliwia prowadzenie skutecznej dyplomacji, z niektórymi kapitanami Torrath prowadzi negocjacje za pośrednictwem Voltaru i tajnych służb.

Religia

 • Rimyr - oficjalny patron Cesarstwa Torrath, praktycznie nie powiązany z instytucjami państowymi. Religia powszechna wśród obywateli niższych stanów i szeregowych armistów.
 • Malad - oficjalnie religia nie jest związana z państwem, w rzeczywistości wiele służb, również tajnych jest zasilanych przez Maladytów (np. Płaszcze Nocy, Cesarska Egzekutywa). Religia powszechna wśród osób kształconych w Toranii (akademie naukowe, magów i wojenne), są oni bowiem indoktrynowani podczas kształcenia. Niemal wszyscy przedstawiciele wysokich stanów zamieszkujący Rdzenne Ziemie (Torania i Ziemia Fareńska) wyznają Malada w Kościele Tradycjonalistycznym lub Fradoca, a z religią swą nie obnoszą się wśród osób niezaufanych. Wśród pospólstwa oddawanie czci Maladowi nie cieszy się powodzeniem.
 • Fradoc - czczony przez wszelkiej maści kupców oraz przedstawicieli jeszcze mniej nobliwych fachów (np. rabusi, kurtyzany) oraz przez przedsawicieli wyższych stanów (tu znów indoktrynacja podczas kształcenia). Druga pod względem powszechności religia wśród przedstawicieli stanów wysokich w Ziemiach Rdzennych. Wyznawcy Fradoca również zasilają wiele organizacji państwowych, podobnie jak Maladyci są faworytami Cesarza, podobnie nie obnoszą się oni ze swą wiarą. Przedstawiciele stanów niższych zazwyczaj nie kryją się z oddawaniem czci Fradocowi, bywa że bardziej niż do złodziejskich domen odwołują się do Fradoca jako patrona handlu. Kapłani Fradoca w Cesarstwie Torrath bardzo często podają się za kleryków popularnych wśród pospólstwa Bóstw - Rimyra, Oweodda, Calyril i Shyvaa'i, najchętniej odprawiają oni fałszywe obrządki chowania zmarłych, podczas których odprawiają tajne Profamenty, dzięki którym dusza wyznawcy danego Boga miast trafić do swego patrona, trafia do Królestwa Fradoca.
 • Inni Bogowie cieszący się sporą rzeszą wyznawców: Oweodd, Calyril, Shyvaa.
 • Bogowie cieszący się nikłą rzeszą wyznawców: Uronia, Frinna, Puril, Zelwinge, Belulas, Vardolos, sekta Artenis'line.
 • Torm - religia tępiona i zakazana, za oddawanie czci Tormowi grozi kara śmierci. Prawa te nie dotyczą jedynie Księstw Wasalnych - Voltaru i Latgalet, aczkolwiek również tam wyznawcy Torma są szykanowani i lepiej nie obnosić się z tym wyznaniem.
 • Lokalne kulty - Perpentach - w terenach graniczących z Niwą napotkać można dziesiątki różnorakich sekt, których członkowie są postrzegani jako szaleńcy, często nie szanują swego życia, zachowują się jak wściekłe zwierzęta. Skóre ich porastają ropiejące parchy, ciała mają zdeformowane, co jest wynikiem działania dzikiej magii z Niw. Ich umysły są podobnie wypaczone jak ciała. Popularnym wśród owych sekt jest kult bożka o imieniu Perpentach. Cesarstwo problem tego kultu sprowadza do problemu ochrony rubieży przed bestiami, sekciarze są mordowani w pień wraz z potworami przychodzącymi z Niw. Nic nie wiadomo o kulcie Perpentacha na terenach cywilizowanych, kapłani innych religii milczą na ten temat. Wśród pospólstwa krążą szeptane plotki, przyniesione z rubieży przez armistów, o setkach sekciarzy idących niczym w transie krok w krok w stronę Niwy, mamroczących coś, zapewne imię swego Patrona.
 • Lokalne kulty - bożkowie z Curujal - ludność rdzenna zamieszkująca dżunglę zdaje się oddawać cześć innym Bogom niż ci, których znają mieszkańcy Gorliwego Lądu. Liczebność autochtonów jest szacowana na nikłą, stąd nie przywiązuje się znaczenia do ich wierzeń.

Kultura

Ogląd ogólny:

 • system feudalny oraz niewilniczy z silnym podziałem na stany społeczne: arystokracja, burżuazja (bogaci mieszczanie oraz kupcy), mieszczaństwo (głównie urzędnicy, rzemieślnicy, biedniejsi kupcy i ich rodziny zamieszkujący miasta), plebs oraz niewolnicy
 • silne tradycje państwowe i wojskowe, głównie w Ziemiach Rdzennych
 • tradycja przekazywana zarówno w podaniach słownych czy pieśniach, jak i poematach, księgach czy annałach
 • sile nastroje imperialistyczne, potęga i panowanie uważane za ważniejsze od honorowej postawy
 • poszczególne gubernie i księstwa wasalne różnią się od siebie w znacznym stopniu kulturowym
 • język torański charakteryzuje się bogatym słownictwem, co ma również przełożenie na pismo. Obywatele wyższych stanów (poczynając od średniozamożnych mieszczan) są piśmienni
 • pomimo, że tradycyjnie rolą kobiety jest opieka nad ogniskiem domowym, nie broni się im obierania ścieżek kariery armistek czy magiń, utalentowane niewiasty są nawet zachęcane ku temu. Wynika to z charakteru Cesarstwa, które na każdym kroku myśli o potędze i rośnięciu w siłę
Rasa ogółem około 500 tyś mieszkańców, około 95% to ludzie, około 5% pół i ćwierć-elfy, około 1% elfy, około 1% niewolników innych ras (głównie pół-orkowie)
Stany społeczne liczebność w społeczeństwie, ujęcie obrazu danej kasty
Wszystkie około 500 tyś. mieszkańców, około 1/5 zamieszkuje miasta
Arystokracja

około 1% społeczeństwa, są to rody cieszące się uznaniem władz. W rękach szlachetnie urodzonych znajduje się lwia część bogactw, pełnią najwyższe funkcje w armii i służbach cesarskich. Nie ma praw pozwalających zostać szlachcicem poza decyzją Cesarza.

Burżuazja około 5% społeczeństwa, stanowią je bogaci mieszczanie, kupcy, właściciele ziemscy - mogący pochwalić się dobytkiem, ale nieposiadający nadań szlacheckich
Mieszczaństwo około 15% społeczeństwa, są to urzędnicy, rzemieśnicy, mieszczanie
Plebs około 54% społeczeństwa, są to wieśniacy i biedota mieszczańska
Niewolnicy około 25% społeczeństwa
Historia:
Technologia:

Ekonomia

Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur:
Magia:
Armia:

Wybrane prawa Cesarstwa Torrath:

 • Żebranie na terenach Cesarstwa Torrath zabronionym nie jest. Jednako każdego, kto żebra w obrożę niewolniczą można przybrać i jako swego niewolnika zabrać, by rozdysponować w sposób dowolny. W razie kilku chętnych pierwszymi uprawnionymi są reprezentanci cesarscy, w kolejności dalszej decyduje herb rodowy.
 • Każdy skazaniec staje się własnością Cesarstwa, do czasu śmierci lub ewentualnego odbycia czasowej kary.
 • Każdemu skazanemu przysługuje Prawo Niwiej Łaski. Jeśli wybierze się on w Niwę, a wrócić mu się uda z artefaktem, bądź wiedzą przez uczonych uznaną, tedy stanie się on rozłańcuszonym z rozkazu Cesarza i pełnię praw wolnościowych uzyska.
 • Każdemu, kto udzieli azylu Riończykowi lub wyznawcy Torma grozi stan niewolniczy z celowym wykorzystaniem jako obiekt dla nauk magów, a rodzinie jego najbliższej targ niewolnych (dekret nie obowiązuje na ziemiach Voltaru i Latgalet).

Ekonomia

Przemysł:


Powszechne zawody:


Dobra:

wytwarzane

zbywane

skupowane

 • Słyną z ...
 • Handlują z...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.