FANDOM


Wtapianie się przedmiotów

Druid1

podczas Przemian Zwierzęcych

  • Buildy postaci zawierające jedynie klasę druida lub druida i zmiennego: rękawice, pierścienie, płaszcz, buty, pas, zbroja
  • Buildy mieszane, gdzie obok druida i zmiennego pojawia się jeszcze jedna klasa: zbroja

podczas Przemian Żywiołaczych

  • Buildy postaci zawierające jedynie klasę druida lub druida i zmiennego: rękawice, pierścienie,  zbroja, amulet
  • Buildy mieszane, gdzie obok druida i zmiennego pojawia się jeszcze jedna klasa: zbroja i amulet