FANDOM


Oś czasu

  • (EK) Eony Kreomian - nieznana ilość lat wstecz
  • (PDC) Przed Dawnymi Czasami (Przeddawnoczasie) - od około 12 tyś. lat wstecz, do około 4 tyś. lat wstecz, licząc do dziś.
  • (DC) Dawne Czasy (Dawnoczasie) - od około 4 tyś. lat wstecz do roku zerowego Ery Cesarstwa
  • (EC) Era Cesarstwa - liczona rok w rok do dziś, póki co przez 1072 lata, za rok pierwszy uznana data koronacji Cesarza - powstania pierwszego nowożytnego Imperium

Daty podawane bez oznaczenia, to daty w rachubie Ery Cesarstwa.

Przed panowaniem ludzi

<w trakcie opracowywania>