FANDOM


Elemont

Informacje podstawowe
Elemont

Odmiana nazw:

 • Lud Elemoncki, Elemontczycy

Nazwa w ichnim języku:

 • "Ławorze" - morze pełne rybich ławic

Język: torański (w brzmieniu przypomina znany nam z real język hiszpański - można tutaj wplatać hiszpańskie słówka podczas odgrywania)

Język: elemoncki (dialekt języka torańskiego, prostszy, bardziej niedbały w wymowie)

Imiona Elemontczyków: mniej popularne imiona hiszpańskie i portugalskie

Nazwiska Elemontczyków: 

 • Generator nazwisk, opcje generatora: Fantasy (K, N, etc.);
 • przykładowe nazwiska: Kniran, Rhakror, Rakyvchim, Kanja, Rskalorin, Janeli, Taithana, Ryrarn, Kaninkarr, Taithan

Ludzkie podrasy Mieszkańcy Świata i Mórz, rzadziej Dżungli wśród rdzennych Torańczyków; część populacji to niewolnicy, wśród tych głównie Mieszkańcy Pustyń i Dżungli

Herb

 • Ryba na niebieskim tle

Ustrój

 • Monarchia despotyczna - władzę dzierży Gubernator wybrany z nadania Cesarza Torrath
 • Gubernia, autonomia w obrębie Cesarstwa Torrath: niemal całkowita 
 • Więcej o ustroju w temacie: Cesarstwo Torrath

Religia

 • wśród prostego ludu głównie: Shyvaa, Fradoc i Puril oraz Calyril
 • wśród zamożniejszych mieszczan, Arystokracji, Podkomorzych (urzędnicy) i wszelkich służebników Cesarstwa: Malad, Fradoc i Shyvaa
 • zakazane wyznania: Torm (Maladyci trudnią się sprawowaniem pieczy nad cmentarzami, zaś Służbą ścigającą wszelkich nieumarłych i nekromantów jest bezwzględna Egzekutywa Cesarska, której boją się nie tylko prości ludzie, ale i szlachetnie urodzeni)

Charakter

 • lud trudniący sie rybołóśtwem i handlem, żyjący z daleko od wielkiej polityki, stroniący od niej
 • Elemontczycy często są żądni przygód, wielu z nich w poszukiwaniu lepszego losu zostaje piratami
 • przedstawiciele tej nacji są najmniej praworządni ze wszsytkich mieszkańców Cesarstwa, wchodzą nawet w konszachty z piratami
 • lud prosty i biedny

Społeczeństwo 

Elemont Cesarstwo Torrath Elemont i Cesarstwo Torrath
około 15tyś mieszkańców około500 tyś mieszkańców  około 90% to ludzie,  około 5% półelfy i ćwierćelfy, około 1% elfy, około 1% innych ras (głównie pół-orkowie)
Liczebność przedstawicieli stanów społecznych w ogóle społeczeństwa: Kto należy do da

nego stanu społecznego:

Ogółem 15tyś, 5tyś. skupione w miastach-portach 500tyś, 100tyś skupione w miastach obywatele nacji i ich własność (niewolnicy)
Arystokracja około 0,5% (75) około 1%  rody cieszące się uznaniem władz. W rękach szlachetnie urodzonych znajduje się lwia część bogactw, pełnią najwyższe funkcje w armii i służbach cesarskich. Nie ma praw pozwalających zostać szlachcicem poza decyzją Cesarza lub dziedzicznie
Burżuazja około 0,5% (75) około 5% bogaci mieszczanie, kupcy, właściciele ziemscy - mogący pochwalić się dobytkiem, ale nieposiadający nadań szlacheckich
Mieszczaństwo około 40% około 15%  urzędnicy, rzemieśnicy, mieszczanie
Plebs około 50% około 54%  wieśniacy i biedota mieszczańska
Niewolnictwo około 5% około 25% niewolnicy pochwyceni, kupieni, również każdy odbywający karę uwięzienia staje się niewolnikiem i jednoceśnie własnością Cesarstwa

Historia

 • Elemont może pochwalić się pradawną, lecz zapomnianą hisotrią. Uczeni są zdania, że w Czasach Mrozu - mogła na wyspie istnieć cywilizacja Uczonych Magów.  (Dziejopis Gorliwego Lądu) Świadczyć o tym mają ruiny oraz znaleziska magiczne, które wedle znawców nie są pozostałościami po Kreomianach. Do dziś pod Faollą odnaleźć można dziesiątki podziemnych tuneli i labiryntów, część z nich została zasiedlona przez rzezimieszków, o innych powiada się, że żerują w nich tajemnicze bestie, pożerające śmiałków
 • Znana historia Elemont sięga tysiąc lat wstecz, do pierwszych lat Ery Cesarstwa,  obfituje ona w podania przekazywane z ojca na syna, legendy i mity. To co spisać się udało kronikarzom wiele nie mówi o wysepce, tyle że dołączona do Cesarstwa pod groźbą została.

Polityka

 • określona przez Cesarstwo Torrath
 • lokalnie utrzymywane stosunki z piratami Południowych Mórz poza oficjalną "pieczęcią" władz Cesarstwa, ale za cichym pozwoleniem
 • w kwestii polityki pomiędzy poszczególnymi składowymi Cesarstwa: Elemont cechuje się sporą autonomią, wynika to z faktu iż Torrath zainteresowane jest nie tyle mieszkańcami wyspy, co pieprzem, kadziedłem i perłami, które Elemont dostarcza

Kultura

 • rybacka i żeglarska
 • nacechowana tradycjami elemonckimi, z silnymi wpływami kultury torańskiej oraz tradycjami napływająćymi z całego Gorliwego Lądu
 • bliskie związki z piratami oraz przemytnikami wywożącymi z Cesarstwa towary objęte takowym zakazem
 • tradycja przekazywana w legendach słownych, szantach
 • kultura bogata duchowo, przesiąknięta tradycjami morskimi, silnie związana z kultem Shyvaa'i
 • prawa Cesarstwa tutaj obowiązują w stopniu śladowym

Technologia

 • prymitywna, brak ośrodków naukowych i tradycji rzemieśniczych
 • import rozwiązań techonologicznych z Torrath

Edukacja

 • na ogół dzieci nie są uczone piśmiennictwa, a połowu ryb i pereł oraz żeglarstwa
 • brak szkół 

Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur

 • bardzo chętnie przyswajaja osiągnięcia innych kultur, często niestety nie są w stanie zrozumieć na czym polega działanie danego wynalazku
 • kultura toranii miała silny wpływ na Elemont, lecz z uwagi na specyficzny charakter guberni, elemocnkie tradycje są wciąż żywe, wiele z nich jest dzielonych z piratami Południowych Mórz

Magia

 • brak szkół dla Uczonych Magów i uniwetsytetów niemagicznych
 • druidzi cieszą się uznaniem
 • bardowie, czarownicy i  szamani nie są tutaj ścigani przez służby Cesarstwa, stąd Elemont stało się swoistym azylem dla Urodzonych Arkanistów, również kulty szamańskie nie są tutaj trzebione
 • w miastach nie obowiazuje zakaz używania magii

Armia

 • Elemont nie posiada własnej armii, wody morskie patrolowane są przez statki Floty Cesarskiej, jednocześnie wielu młdzików z Elemont zostaje wcielonych do owej floty, gdzie są docenianymi żeglarzami
 • elitarne jednostki: Pirat z Elemont (wymaga Autoryzacji), Arkanista Renegat (wymaga Autoryzacji).

Ekonomia

Przemysł:

 • bardzo skromny i zacofany, gospodarka Elemont oparta o interesy handlowe z piratami, przemytnikami, wymianę dóbr z Cesarstwem

Słyną z

 • wprawnych żeglarzy, wielorybników i kadźidła
 • surowce

Zagrożenia

 • Piraci
 • dzikie stworzenia morskie
 • gniew Cesarstwa Torrath