FANDOM


mojego autorstwa, na bazie tekstów moich, Tasardura i Dantego

Nie ma obowiązku nadawania postaciom imion i nazwisk z generatorów, mają one na celu pomóc w grze, wspomóc gracza, dać obraz danej nacji - a nie tworzyć utrudnienia :)

Oczywiście każde imie musi być regulaminowe.

Często pojawiający się w opisach Kentar opracowany jest jedynie na płaszczyźnie fabualrnej, można tworzyć postaci Kentarczyków oraz wchodzi w interakcje z organizacjami z Kentaru działającymi na Lodor, ale nie można technicznie wędrować po kontynencie (ponieważ nie mamy jego lokacji w grze).

O Kentarczykach

Obecni mieszkańcy

 • Ludzie stanowią przytłaczającą większość, pod względem liczebności, wśród ras kentarskich, sięga ona około 90%, około 7% to półelfy i ćwierćelfy, 3% stanowią przedstawiciele pozostałych ras, gdzie przeważnie są to elfy, rzadziej niziołki i gnomy, a jeszcze rzadziej krasnoludy.
 • Bywa, ze ludzkie miasta na Kentarze dorównują elfiemu Faraldor, pod względem wielkości i przepychu, czy Twierdzy Vegnar - pod kątem ufortyfikowania.
 • Każde z nich, z pewnością, przebija miasta starych ras pod względem rozwarstwienia społecznego.
 • Iście rzadko spotkać na Kentarze idzie rasy podmrokowe, a jeśli się natrafi, to najprędzej jakiego Quicklinga jako niewolnika w klatce, czy skutego Drowa wystawianego na pokaz, czy i też w charakterze zniewolonego sługi.
 • Niektóre nacje (głównie Nortland, Nortcliff, Vestland i Rokan), również z elfami nie są obyte i bywa, że i te bywają odbierane jako dziwactwa.
 • Przedstawiciele poszczególnych nacji różnią się wobec ludzi z innych krain. Odmienne są zwyczaje i tradycje, pozycja polityczna czy społeczna. Ludzie są różni od siebie wielce, dlatego że kontynent ogromny i różnice dosadne bywają. Nie raz jedna nacja ku drugiej się ma jak elf ku krasnoludowi, a jeszcze trzeba pamiętać o ambicji ludzkiej, zapalczywości i lubości do nienawidzenia kogoś, posiadania wroga.

Cesarstwo Torrath

Tracjum (Gubernia)

Tracjum

Ważny gospodarczo region, ze względu na duże zalesienie, a co za tym idzie drewno, którego dostarcza oraz .

 • Władza: Gubernator mianowany przez Cesarza, najczęściej członek cesarskiej dynastii
 • Religie: głównie Malad i Rimyr, także Fradoc, Oweodd, Calyril, Shyvaa, rzadziej pozostali Bogowie, oprócz Torma, w którego wiara jest zakazana i tępiona
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata i Mórz, bardzo rzadko spotyka się też ludzi będących po części potomkami przedstawicieli podrasy Mieszkańców Dżungli

Curujal (Kolonia)

Kilka grodów broniących się przed dziką, często spaczoną, naturą oraz piratami.

 • Władza: Gubernator mianowany przez Cesarza, najczęściej członek cesarskiej dynastii
 • Religie: głównie Malad i Rimyr, także Fradoc, Oweodd, Calyril, Shyvaa, rzadziej pozostali Bogowie, oprócz Torma, w którego wiara jest zakazana i tępiona
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata i Mórz, bardzo rzadko spotyka się też ludzi będących po części potomkami przedstawicieli podrasy Mieszkańców Dżungli
Imiona i nazwiska w Toranii, Ziemi Fareńskiej, Tracjum i Curujal
 • Generator imion, opcje generatora: name1 oraz female 1
 • Przykładowe nazwiska:
Gauros, Hunnife, Jharlon, Kimbritink, Paddenah, Quethe, Sheelinan, Thradys, Tolbrlhtun, Yeuna;
 • Przykładowe imiona męskie:
Brachail, Llughiath, Ursar, Milnure, Rhaselc, Ylenpir, Wuthelt, Gorthel, Rilalt, Tohrut;
 • Przykładowe imiona żeńskie:
Taedolen, Rayty, Tinaye, Tinwen, Taevalia, Sivalia, Daefa, Maeunn, Pwenith, Pwenvali
Voltar (Wasal, Miasto-Republika)

Voltar

Republika Voltarska to tygiel kultur, cesarstwo przemytu i królestwo rozpusty.Stanowi swoisty most handlowy pomiędzy wszystkimi nacjami Kentaru.

 • Władza: Dożowie (trzech w danym momencie, dwaj wybierani przez rody bogatych patrycjuszy Voltaru, jeden przez Cesarza)
 • Religie: głównie Puril i Fradoc, również Malad, rzadziej pozostałe Bóstwa. Jak w całym Cesarstwie, tak i tutaj wiara w Torma jest zakazana i tępiona.
 • Ludzkie podrasy: Głównie Mieszkańcy Świata i Mórz, lecz z powodu odwiedzających Księstwo kupców, praktycznie wszystkich podras - wśród Voltarczyków odnaleźć można najwięcej przedstawicieli będących w połowie przedstawicielami jednej, w połowie drugiej podrasy
Imiona i nazwiska ludzi z Voltaru

Voltar to tygiel kultur leżący na pograniczu Torrath i Perionu, w największym porcie Świata można spotkać niemal każdą rasę, niemal każde nazwisko czy imię, zarówno z tych występujących na kontynencie jak i z tych, których brzmienie wydaje się zupełnie obce. Wśród ludzi przeważają nazwiska oraz imiona właściwe dla sąsiadujących prownicji: Tracjum z Torrath i Varlandii z Perionu.Królestwo Perionu

Rion (Bratnie Księstwo)

Ksiestworionu

Pierwsze z dwóch głównych Księstw Perionu, najbardziej nastawione militarnie. Tu znajduje się najwięcej warowni i fortec, oraz stolica państwa: warowne miasto Natris wraz z zamkiem królewskim. Rion to księstwo z surowym kodeksem prawnym.

 • Władza: Król (władza dziedziczna, ten sam co w Penarze), zwany Królem Słońce
 • Religie: głównie Uronia (prawo), także Rimyr, Shyvaa, Calyril, Torm
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata, rzadziej Chłodu


Imiona i nazwiska ludzi z Rionu
Lyndan, Merraith, Relgrim, Walrych, Aenen, Parun, Lynmar, Glareal, Banach, Addy;
 • Przykładowe imiona:
Zacaneara, Seldale, Fagath, Alfos, Alhan, Zadale, Larlum, Kapyrdia, Ignies, Matcel.

Penar (Bratnie Księstwo)

Drugie z bratnich Księstw Perionu to
Ksiestwopenaru
wschodnia kraj Królestwa, trawiona wodami oceanu, bogata handlem i rzemiosłami
 • Władza: Król (władza dziedziczna, ten sam co w Rionie), zwany Królem Słońce
 • Religie: głównie Oweodd, także Rimyr, Fradoc, Calyril, Uronia
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata, rzadziej Chłodu
Imiona i nazwiska ludzi z Penaru
Bairynn, Teworellen, Daerarr, Ulwaynn, Laeryayth, Bermarr, Braelinn, Oerathen, Oenarenn, Dwenorethen;
 • Przykładowe imiona:
Byrander, Arlund, Byrmor, Nemerre, Apelbjorn, Akermoor, Tarnfalk, Kahnrell, Tarngut, Malmrooth.

Rokan (Wasal, Księstwo)

Ksiestworokan

Biedne północne ziemie, to dzikie ostoje i nieprzebyte bory oraz wierchy kryjące bogactwa rud.

 • Władza: Książę (z linii Króla Perionu)
 • Religie: głównie Puril, także Calyril, Shyvaa oraz Frinna
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata, Chłodu, nielicznie i w wysokogórskich osadach Mrozu
Imiona i nazwiska ludzi z Rokan
Stakmos, Quyundet, Wauchild, Rounaw, Untimis, Steyntwar, Reimund, Myaleach, Quaelmser, Urnquehat;
 • Przykładowe imiona:
Corzon, Bessastyn, Ithisra, Ssenzon, Senellyn, Inthkara, Nenithast, Inthelle, Estyrrlzon, Srrelthra.

Varlandia (Wasal, Księstwo)

Ksiestwovarlandii
 • Najbiedniejsze księstwo Perionu, utrzymuje się głównie z rolnictwa oraz hodowli.
 • Władza: Książę (z linii Króla Perionu)
 • Religie: głównie Calyril, także Oweodd, Frinna oraz Rimyr
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata, Mórz, rzadziej Chłodu


Imiona i nazwiska ludzi z Varlandii
Dephwche, Sulban, Satk, Saph, Schiths, Drihgina, Rhond, Zhomang, Siy, Threynn;
 • Przykładowe imiona:
Bayea, Daaj, Tyan, Brojyark, Inmor, Bawax, Binor, Axor, Arana, Tlilric.

Przedstawiciele niższych stanów społecznych często nie posiadają nazwiska, szczególnie chłopi, którzy często w spisach królewskich widnieją spisani jako "Binor syn Tyana z takowej czy inszej wioski".Królestwo Dumnego Gryfa

Vestland (Królestwo)

Vestland
Ddom ludzi tak walecznych i hardych jak i lojalnych wobec Króla.
 • Władza: Król (władza dziedziczna), zwany Królem Gryfem lub Dumnym Gryfem
 • Religie: głównie Rimyr, także Shyvaa, Puril, Fradoc, Malad
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata, Chłodu i Mrozu
Imiona i nazwiska ludzi z Vestlandu
Saestyrian, Yanacal, Phaeladil, Tyilly, Sailastirgue, Sialillo, Phairithnu, Eonastisuir, Seollyp;
 • Przykładowe imiona:
Mindista, Chanadarst, Lirtim, Sondotila, Lisilsa, Chamirrala, Mindassasya, Lisassala, Bystassa.

Merania (Wasal, Księstwo)

Merania

Dobrze rozwinięta gospodarka tej prowincji, skutecznie napędzana przez całą rzeszę niewolników, zapewnia Królestwu Dumnego Gryfa spichlerze napełnione zbożem

 • Władza: Książe (wybierany przez Króla Gryfa, najczęściej pochodzący z jego Dynastii)
 • Religie: Calyril, Malad, Oweodd, Fradoc
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata i Mórz
Imiona i nazwiska ludzi z Meranii
Fayisu, Sokeck, Uckoonnu, Dugyri, Teyer, Tahus, Mirereti, Hapop, Aissapere, Hytev;
 • Przykładowe imiona:
Chirral, Chimkaki, Yijral, Nanaja, Ashal, Yimkus, Ksarruz, Yithesh, Chashare, Yirkaja.

Celizja (Wasal, Księstwo)

Celizja

Wątły cień granic tego Księstwa zapewnia Królestwu Dumnego Gryfa rudy rozmaitych metali

 • Władza: Książe (wybierany przez Króla Gryfa, najczęściej pochodzący z jego dynastii)
 • Religie: głównie Rimyr, także Malad, Oweodd, Shyvaa
Imiona i nazwiska ludzi z Celizji
 • Przykładowe nazwiska:
Aduin, Amanne, Andovs, Argne, Ierna, Imlottie, Ingid, Ithes, Kaelm, Llendy;
 • Przykładowe imiona:
Turmer, Ersan, Xuthheim, Ophar, Khortia, Nemorg, Xaul, Dares, Bryen, Aquilthe.

Klanachad Białych Marchii

Nortland i Nortcliff (Rządy Klanów)

Northlandinortcliff
 • Dzikie ziemie rządzone przez walczące z sobą Klany.
 • Władza: Rządy Klanów (skupione w dwóch ośrodkach - Nortlandzkim i Nortcliffijskim)
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Mrozu, rzadziej Chłodu, bardzo rzadko Świata
Imiona i nazwiska ludzi z Nortland i Nortcliff
Fachtna Nuadha, Eógan Bedivere, Dwyn Oisín, Kay Bile, Culhwch Mabon, Govannon Fedelmid, Urien Áedán, Dáire Yvain.

Imperium Khaar (Wezyrat)

Khaar
Głównym bogactwem Khaar jest piasek. Bezkresna, jałowa pustynia Khaar zajmuje niemal 80% całego Imperium.
 • Władza: Wezyr (władza dziedziczna)
 • Religie: głównie Oweodd, także Puril, Malad, Rimyr i Fradoc
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Pustyń stanowią niemal całą populację, nikłą część społeczeństwa stanowią Mieszkańcy Dżungli, Mórz i Świata
Imiona i nazwiska ludzi z Khaar
Menair, Khumair, Youslah, Hamaq, Abhalah, Marair, Zoubiya, Menair, Hadah, Jerkha;
 • Przykładowe imiona:
Chojaki, Najurru, Chirral, Shushiru, Chinaki, Bethesh, Berkict, Yiddurru, Yiddaja, Shushect.

Magokracja Vurmn (Magokracja, brak rangi z uwagi na izolacjonizm)

Tajemnicza nacja położona na archipelagu spowitym Spaczonymi Wodami, niewiele o nich wiadomo, rzadko się ich spotyka a jeszcze rzadziej rozpoznaje.

 • Gracze nie mogą prowadzić postaci VurmnijczykówLaudremia (brak rangi z uwagi na izolacjonizm)

Zamknięta na inne cywilizacje nacja, utrzymująca skromne stosunki z elfami z Latgalet. Żyją w zgodzie z naturą rozsądnie gospodarujac lasami, które są ich domem.

 • Władza: Rządy Mędrców
 • Ludzkie podrasy: Mieszkańcy Świata i Mórz, bardzo rzadko spotyka się też ludzi będących po części potomkami przedstawicieli podrasy Mieszkańców DżungliPiraci (anarchia, brak rangi z uwagi na izolacjonizm)

Tam gdzie wody mórz czy oceanów, tam i oni. Nie stanowią jednej nacji, acz każdego pirata łączy z drugim piratem pakt i przymierze wobec cywilizowanego Świata.

 • Władza: anarchia, niekiedy rządy Pirackich Kapitanów
 • Ludzkie podrasy: wszystkie, w różnym stopniu