FANDOM


Latgalet

Informacje podstawowe

Untitled-4b

Odmiana nazw:

 • Lud Latgalecki, Latgaletczycy

Nazwa w elfim języku:

 • "Nowy dom"

Język: torański o bardziej melodyjnym akcencie (w brzmieniu przypomina znany nam z real język hiszpański - można tutaj wplatać hiszpańskie słówka podczas odgrywania)

Język: elfi (w brzemieniu nico odbiegający od lodorskiego, ale są to różnice jedynie fonetyczne)

Imiona ludzi, półelfów i ćwierćelfów z Latgalet: mniej popularne imiona hiszpańskie

Imiona elfów: pochodzą z generatora wbudowanego w grę, prawnie zakazane jest elfom nadawać imiona ludzkie

Nazwiska Latgaletczyków: 

 • Generator ludzkich nazwisk, opcje generatora: Fantasy (H, L, etc.);
 • przykładowe nazwiska ludzi z Latgalet: Alrishul, Valerin, Sharowaia, Jh'tielaeish, Shisaith, Sharen, Ralararen, Ralalith, Calielatar, Ralowaia
 • Generator nazwisk rodzin półelfich i ćwierćelfich, opcje generatora: Fantasy (N, L, etc.);
 • przykładowe nazwiska półelfów i ćwierćelfów: Quarenrian, Firiyiel, Ennista, Malaran, Ingrion, Yarasiel, Ethrenyon, Quaril, Ethruryon, Qaruron
 • Nazwiska i imiona elfów pobieramy z generatora wbudowanego w grę

Ludzkie podrasy:Mieszkańcy Świata i Mórz

Herb

 • Zarys Wieży Magii widoczny na błękitnym tle

Ustrój

 • elekcyjna monarchia  - władzę dzierży Książe wybierany drogą elekcji. Cesarstwo oficjalnie nie wpływa na wybór monarchy, praktycznie jest w stanie wywrzeć wpływ na wybór elfów, czy to polityczny, czy też poprzez Tajne Służby
 • Księstwo Wasalne, autonomia w obrębie Cesarstwa Torrath: niemal całkowita 
 • Więcej o ustroju w temacie: Cesarstwo Torrath

Religia

 • wśród prostego ludu głównie: Uronia, Shyvaa, Zelwinge, Puril, Calyril i Fradoc
 • wśród zamożniejszych mieszczan, Arystokracji, Podkomorzych (urzędnicy) i wszelkich służebników Cesarstwa: Uronia, Zelwinge, Shyvaa, Puril, Calyril i Fradoc oraz Malad
 • zakazane wyznania: Torm (Maladyci trudnią się sprawowaniem pieczy nad cmentarzami, zaś Służbą ścigającą wszelkich nieumarłych i nekromantów jest bezwzględna Egzekutywa Cesarska, której boją się nie tylko prości ludzie, ale i szlachetnie urodzeni)

Charakter

 • silny kult nauki i magii sprawia, że najbardziej poważanymi w społeczeństwie są Uczeni Magowie
 • Latgaletczycy są przywiązani do swych tradycji, ulegają wpływom kultury torańskiej, lecz nie utracili swej odrębności, wręcz przeciwnie
 • Latgaletczyków, podobnie jak same elfy charakteryzuje dystans, ludzcy mieszkańcy Księstwa starzeją się wolniej, niż ludzie innych nacji, z uwagi na domieszkę elfiej krwi. Domieszka ta widoczna jest też w podejściu do życia
 • wszystkich Latgaletczyków (tak samo elfy, mieszańców jak i ludzi będących Latgaletczykami) charakteryzuje swoisty snobizm wobec przedstawicieli innych nacji, również wobec elfów z Faraldor (tu Faraldor rozumiene jako nacja-narodowość). 
 • Latgaleckie elfy nie są uprzedzone do ludzkich mieszkańców Księstwa, rasy to się bardzo dobrze zasymilowały przez tysiące lat. Można więc się spotkać z sytuacja, w której dla elfa (z Latgalet) ważniejszy będzie człowiek (też Latgaletczyk) niż elf (z Faraldor).

Społeczeństwo 

Latgalet Cesarstwo Torrath Latgalet i Cesarstwo Torrath
około 45tyś mieszkańców około500 tyś mieszkańców 
Liczebność przedstawicieli stanów społecznych w ogóle społeczeństwa: Kto należy do da

nego stanu społecznego:

Ogółem

45tyś, 35tyś. skupione w miastach

25% ludzie, 50% półelfy i ćwierćelfy, 25% elfy

500tyś, 100tyś skupione w miastach

90% to ludzie, 5% półelfy i ćwierćelfy,  1% elfy, 1% innych ras (głównie pół-orkowie)

obywatele nacji (w Torrath także ich własność, czyli niewolni)
Arystokracja około 10% około 1% 

CESARSTWO:

rody cieszące się uznaniem władz. W rękach szlachetnie urodzonych znajduje się lwia część bogactw, pełnią najwyższe funkcje w armii i służbach cesarskich. Nie ma praw pozwalających zostać szlachcicem poza decyzją Cesarza lub dziedzicznie.

LATGALET:

elfie rody szlacheckie. Istnieją prawa pozwalające nadać prawa szlacheckie poza decyzją Cesarza Torrath, zaś za decycją Księcia Latgalet.

Burżuazja około 5% około 5% bogaci mieszczanie, kupcy, właściciele ziemscy - mogący pochwalić się dobytkiem, ale nieposiadający nadań szlacheckich
Mieszczaństwo około 70% około 15%  urzędnicy, rzemieśnicy, mieszczanie
Plebs około 15% około 54%  wieśniacy i biedota mieszczańska
Niewolnictwo nie występuje około 25% niewolnicy pochwyceni, kupieni, również każdy odbywający karę uwięzienia staje się niewolnikiem i jednoceśnie własnością Cesarstwa. W Latgalet nie ma niewolnictwa

Historia

 • Elfy po przybyciu na Kentar zachowały swą odrębność kulturową, tradycję, nazwy rodów elfickich nie uległy zmianie (generujemy używając silnika wbudowanego w gre). Jednocześnie elfy miały wpływ na ludność zamieszkującą ziemie Latgalet. Akcent ludzi zamieszkujących te tereny, jak i sposób mowy są bardziej dźwięczne i melodyjne, niż mieszkańców sąsiadujących prowincji. Podobnie imiona i nazwiska Latgaletczyków brzmią elfim pierwiastkiem
 • Przybycie elfów na Kentar (z Archipelagów Wschodnich Mórz) datuje się około 10tyś. lat wstecz. Miało to miejsce podczas Czasów Mrozu, kiedy to Kentar był krainą mroźną niczym obecna daleka północ. Było to jeszcze przed powstaniem Toranii i Rionu, kiedy to zręby ludzkich cywilizacji zamieszkiwały proste grody. Ludzie byli w tamtym czasie prymitywną rasą, przed którą elfy nie miały problemów obronić się
 • Pierwszym Kentarskim domostwem elfów była wyspa, na niej ufundowano Utritar. W tamtych czasach Może Deszczu zwano Możem Śniegu, a co pół roku zmazła toń pozwalała hordom ludzkich plemion atakować ufortyfikowany elfi gród, bezskutecznie
 • Z czasem elfy objęły swym panowaniem tereny wokół obecnych miast Udalor i Gaerenn, a gdy Wieczna Zmarzlina cofnęła się, nastały czasy dziś zwane Dawnowieczem, ludzie poczęli urastać w siłę. Szczęściem nie tylko militarną. 
 • Elfom udało się zawrzeć pakt z ludźmi zamieszkującymi tereny położone na północ od Latgalet, z czasem powstała tam Laudremia
 • Dawne Wieki przyniosły czas wojen z Toranią, nawiązania kontaktów z Republiką Staroriońską, wyprawy śmiałków do Niw i walki z hordami dzikich stworzeń
 • Nim nastała Era Cesarstwa, Latgalet, pod naciskiem kościoła Rimyra, oddało się pod pieczę Królestwa Torrath, to zaś ostało się mianowane Cesarstwem
 • Część elfów stan lenny wobec Cesarstwa uważa za potwarz, jednako Latgalet jest uzależnione ekonomicznie od pozostałej części Torrath, zaś niema  nieograniczona (przynajmniej formalnie) autonomia sprawia, że elfy swe siły pożytkują na obronę granic przed piratami i dzikimi stworzeniami nadciągającymi ze wschodu - z Południowego Żądła.
 • Elfów z Latgalet charakteryzuje swoisty dystans, długowieczni obserwowali podnoszenie się ludzkich cywilizacji i ich upadki, sami trwając niezmiennie
 • W czasach przybycia na Kentar i późniejszych elfy budowały kolejne miasta, których nie udało się obronić, wiedzę o nich elfy zachowały dla siebie i zaufanych, wiele z pradawnych elfickich ruin kryje dawne manuskrypty i skarby insze


Polityka

 • określona przez Cesarstwo Torrath
 • lokalnie utrzymywane stosunki z Laudremią, wbrew polityce Cesarstwa, potajemne wspieranie Laudremii
 • w kwestii polityki pomiędzy poszczególnymi składowymi Cesarstwa: Latgalet cechuje się sporą autonomią i odmiennością kulturową, mariaż z Torrath jest wynikiem rozsądku i rachunku ekonomicznego oraz militarnego. 
 • Wedle spisanych Praw Latgalet ma prawo odmówić wysłania swych wojsk w razie konfliktu z inną cywilizowaną nacją. Nie mają jednak praw odmówić użycia elfich oddziałów w obronie przed potworami z Niw. W Latgalet dyskutuje się, iż zamierzeniem Cesarza może być takowa szarada: wysłanie wojsk elfich do obrony przed potworami z Niw z jednoczesnym wysłaniem Armii Torrath na Perion. W Torrath zaś, wyźsi stanami, prawiący o polityce ruch ten nazywają głupim. Szczególnie dumni Torańczycy niechętnie widzieliby jako swych obrońców latgaleckie oddziały.
 • Latgalecka Flota patroluje wody południowych mórz od Curujal po Wyspy Bladego Wichru. Z uwagi na obecność bojowych magów  wśród załogi oraz szybkość elfich statków, ichnie patrolowce sieją postrach wśród piratów.
 • Latgalet prowadzi za plecami Cesarstwa stosunku polityczne nie tylko z Laudremią, ale też z Wezyratem Khaar oraz Królestwem Dumnego Gryfa i Elemont

Kultura

 • bardzo bohate tradycje elfickie, mieszające się z kulturą torańską
 • wszystkich Latgaletczyków cechuje swoisty snobizm, może nawet rasizm w stosunku do przedstawicieli innych nacji
 • tradycja przekazywana w podaniach słownych, księgach, bardzo dawna i bogata, w całości znana nielicznym elfom
 • kultura bogata duchowo, przesiąknięta tradycjami morskimi, silnie związana z kultem Shyvaa'i, ale też z kultem Calyril i Purila
 • prawa Cesarstwa tutaj obowiązują w stopniu śladowym
 • do arystokracji zaliczamy tutaj postaci Uczonych Magów, w Latgalet traktowanych z wielkim szacunkiem

Technologia

 • zaawansowana, silnie związana z magią, każde z trzech miast jest swoistym ośrodkiem naukowym i magicznym, co wynika z długowieczności elfów
 • otwarta wymiana technologii z Torrath, potajemna z Wezyratem Khaar i Królestwem Dumnego Gryfa

Edukacja

 • dzieci są uczone piśmiennictwa, historii, sztuki, a nawet filozofii i arytmetryki. Część dziedzin i tajników wiedzy dostępna jest tylko elfom, z uwagi na okres nauczania przekraczający długość ludzkiego życia
 • w szkoleniu wojskowym znaczną uwagę zwraca się na taktykę, technikę walki, kształci się wprawnych Tancerzy Cienia, fenomenalnych łuczników. Latgaletckich wojowników charakteryzuje przebiegłość w walce, spryt i szybkość.

Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur

 • dość niechętnie przejmują tradycje innych kultur, a niemal każde osiągnięcie technologiczne uważają za niedorobione i wymagające natychmiastowych ulepszeń
 • kultura latgalecka jest bardzo silna, obecnie już dość silnie zmieszana z torańską, acz wciąż bardzo wyraźna w tradycji i życiu codziennym mieszkańców

Magia

 • Wieża Magii w Udalor - specjalizuje się w Szkole Iluzji
 • Wieża Magii w Gaerenn - znajdująca się w sąsiedztwie latarni morskiej, specjalizująca sie w Szkole Poznania
 • Wieża Magii w Utritar - fundowana podczas założenia pierwszego kapitolu, specjalizuje się w Szkole Wywoływania
 • w każdej z Wież uczy się zaklęć każdej ze szkół magii oprócz nekromancji i demonologii. 80% wykładowców stanowią elfy, pozsostałe 20% to mieszańcy, wynika to z długowieczności elfów dzięki której tylko one są w stanie nauczyć się części teorii magicznych. Wiel z nauk wymaga nauk trwających dziesiątki, a nawet setki lat.
 • druidzi cieszą się uznaniem
 • bardowie, czarownicy i szamani nie są w zainteresowaniu służb Latgalet, ale przez lud traktowani są nieprzychylnie, z uwagi na uznanie dla Uczonych Magów, którzy nie szanują Urodzonych Arkanistów - nastawienie to jest wynikiem kultury latgaleckiej, gdzie nauka stawiana jest ponad "szczęśliwym trafem"
 • w miastach obowiazuje zakaz używania magii, nie obejmuje on magów kształconych w Księstwie

Armia

 • oddziały elfie, złożone z liczących po kilkaset lat wojowników są bezcennym kapitałem. Dodatkowo zasilane magami bojowymi, iluzjonistami i magami poznania sprawiają, że nawet niewielki oddział elfów jest w stanie zdziesiątkować wielotysięczne oddziały wroga. Część Armii Latgalet jest pod rozkazami Cesarza, część zaś nie jest objęta władzą Torrath
 • nikt do końca nie wie jak silna jest armia Latgalet, bowiem elfy swe technologie utrzymują w tajemnicy, dość powiedzieć, że gdyby nie Latgalecka Flota, nigdy nie udało by się wprowadzić handlowych szlaków morskich na południe od Kentaru
 • elitarne jednostki: Uczony z Latgalet (wymaga Autoryzacji, różne dziedziny wiedzy, na przykład Archeolog), Latgalecki Fechmistrz-Armista (wymaga Autoryzacji), Elitarny Łucznik Armii Latgalet (wymaga Autoryzacji), Latgalecki Eksplorator Lochów (wymaga Autoryzacji, mistrz pułapek, posiadający śladowe wykształcenie i wiedzę o dawnych ruinach elfickich miast na Kentarze)
 • Latgalet posiada własne Tajemne Służby, o tradycji sięgającej tysięcy lat, jest to jeden z nielicznych wywiadów Gorliwego Lądu, którego Nocne Płaszcze Torrath (uważane za najlepsze tajne służby na Świecie) nie są w stanie zinwigilować

Ekonomia

Przemysł:

 • Skupiony na produktach najwyższej próby - dzieła sztuki, wielowieczne wina, sukna, wyroby alchemiczne, nowoczesne technologie i zaklęcia magiczne

Słyną z

 • magii, armii, kultury i dzieł sztuki
 • surowce

Zagrożenia

 • Piraci
 • dzikie stworzenia morskie
 • gniew Cesarstwa Torrath