FANDOM


Laudremia

Informacje podstawowe

Odmiana nazw:

 • Lud Laudremijski, Laudremijczycy
 • Laudremijczyk, Laudremijka,

Nazwa w ichnim języku:

 • "Niebotrzębie", co oznacza poranne niebo o przedwiosennej porze roku, "pierwsze niebo", na które spojrzęli Bogowie po stworzeniu Świata Studni Dusz
  Herb1 256w f

Herb:

 • jastrząb na błękitno-zielonej tarczy

Ustrój:

 • Rady Mędrców w każdym z 3 Grodów stanowiące prawa danego Grodu i podległych mu przysiółków (adminstracyjna i sądownicza)
 • Rada Starców (po 2 delegatów z każdego Grodu), stanowi wyższą instancję władzy w Laudremii, zajmuje się sprawami najwyższej wagi oraz kontaktami z innymi nacjami
 • Harmonijny Rozwój, w zgodzie z Naturą jest najważniejszą wytyczną ustroju panującego w Laudremii, ludność krainy żyje skromnie, lecz godnie, gospodarka jest dobrem ogółu.

Religia:

 • głównie Calyril

Charakter:

 • nie interesują ich waśnie innych nacji chcą wieść spokojne zycie w swojej ojczyźnie
 • zazwyczaj nie-zły i nie-chaotyczny

Społeczeństwo

Rasa 95% ludzie, 4% półelfy i ćwierćelfy, 1% elfy oraz istoty lasu
Kasty społeczne liczebność w społeczeństwie, ujęcie obrazu danej kasty
Wszystkie 12 000 mieszkańców,  5 000 skupione w 3 Grodach, pozostali zamieszkują około 65 Przysiółków
Starcy (Druidzi i Mędrcy) oscyluje w granicach 20-80
Pozostali różnice w bogactwie są znikome, nie ma podziału na kasty, poza wyróżnioną kastą Starców, również złoto używane jest do handlu z innymi nacjami, pomiędzy Laudremijczykami powszechny jest handel towar za towar

Historia:

 • państwo powstałe jeszcze Przed Dawnymi Czasami

Polityka:

 • bliskie kontakty z Latgalet, z uwagi na kulturę i tradycje elfów
 • izolacjonizm polityczny w stosunku do innych nacji
 • skromne kontakty handlowe
 • brak dążeń eskpansywnych
Kultura:
123url
 • łowiecka, silne tradycje rodzinne i obrzędowe, związek z Kręgami Druidzkimi i istotami lasu
 • zawarta w podaniach słownych, opowiadanych z pokolenia na pokolenie, bajania i przypowieści podkreślają wartość leśnego domu, życia rodzinnego, w zgodzie z naturą
 • bywa, że Laudremijscy Skauci powracają z wypraw w głąb Kentaru, nawet na tereny Niw, przynosząc dawne zapiski czy  artefakta znalezione w ruinach, wówczas zostają one zbadane przez druidów, po czym skryte, bądź sprzedane

Technologia:

 • na niskim poziomie, w zupełności wystarczającym dla Laudremijczyków
 • bardzo powolny rozwój, niemal nie występuje

Edukacja:

 • dzieci są uczone Tradycji Laudremijskiej, w której najważniejsze elementy to: związek z naturą, walka za pomocą i strzelanie z łuku, nauka pisma na poziomie podstawowym, historia Laudremii oraz nauki rzemiosł, którymi się parają
 • Laudremijczycy są bardzo uduchowioną i mądrą nacją, pomimo że wśród innych nacji uchodzą za zacofanych dzikusów

Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur:

 • nie są gorliwie zainteresowani osiągnięciami technologicznymi i obrzędami innych nacji
 • zdarzają się Laudremijczycy żądni wiedzy o Świecie, nim wyruszą przechodzą specjalny obrzęd, by duchy przodków czuwały nad nimi, gdy powrócą opowiadają co widzieli, bajania te są niezwykle cenione, gdy dzień krótszy się staje, a powietrze zimą przesiąka

Magia:

 • głównie druidzka i kapłańska oraz, w mniejszym stopniu mistyczna, brak czarodziejów
 • przedstawiciele tej nacji traktują magię czynioną przez druidów i kapłanów uznają za część ich tradycji
 • magii czynionej przez bardów i czarowników obawiają się, acz jej nie tępią. Ci z nich, którzy posiadają wrodzone arkanizm, z wielką ostrożnością rozwijająswe umiejętności, a z magii korzystają oszczędnie
 • obca jest im profesja czarodzieja

Armia:

 • liczy 10 000 wojowników
 • w jej skład wchodzą wszyscy gotowi do walki Laudremijczycy, łącznie z kobietami
 • gównie są to łowcy, łucznicy i druidzi
 • na terenie swoich leśnych podgórzy, lasów i grzbietów górskich są niemożliwi do pokonania (kilka prób Cesarstwa Torrath spełzło na niczym na przełomie tysięcy lat)
 • elitarne jednostki: Laudremijski Łucznik i Laudremijski Skaut

Ekonomia

Przemysł:

 • kopalnia miedzi i srebra
 • kilka młynów wodnych
 • każde gospodatstwo domowe jest jednocześnie niewielką manufakturą

Powszechne profesje: myśliwi, skórnicy, łucarze

Rzadziej uprawiane zawody: górnicy, jubilerzy, kowale i zbrojmistrzowie, kupcy, drwale i cieśle

Szczególne zawody dla tej nacji:
Druidzi około 50, zajmują się alchemią, ziołolecznictwem, dbają o rozsądne korzystanie z darów natury, wraz z Mędrcami zajmują się edukacją dzieci
Laudremijscy Skauci około 50, nie wykonują innych prac poza patrolowaniem i wyprawami
Laudremijscy Łucznicy około 300, którzy zajmują się doskonaleniem siebie i pozostałych Laudremijczyków w strzelaniu z łuku, skradaniu się, szeroko pojętej obronie leśnej ojczyzny
Kupcy około 30 mieszkańców Laudremii trudni się handlem z innymi nacjami, acz robią to dla dobra ogółu a nie własnego bogactwa

Dobra:

wytwarzane

zbywane

skupowane

 • miedź i srebro
 • wyroby jubilerskie, również zbroje
 • skóry zwierzęce
 • wyroby skórzane
 • dziczyzna
 • łuki
 • pozostałości kultury przed-hakatombicznej
 • wyroby jubilerskie
 • wyroby skórzane, również zbroje
 • łuki
 • pozostałości kultury przed-hekatombicznej
 • żywność uprawna
 • żelazo
 • monety (sami ich nie biją, bywa handlują kruszczami srebra)
 • sukna
 • Słyną z łuków - jedne z najlepszych na Kentarze


LaugremijskiLas