FANDOM


tekst autorstwa Katarzyny i nitaela

Pajęcza Królowa

Historia powstania rasy Drowów i przyjęcia przez nie wiary w Lolth

Lolth
Z dala od Domu Bogów, w samym centrum stworzonej przez siebie w Otchłani Pajęczyny Demonów, Lolth, Pajęcza Królowa, niepodzielnie sprawuje swe okrutne rządy nad istotami Podmroku.

Poznając ją, jedyne, czego można być pewnym to to, że niczego pewnym być nie można. Bogowie zdążyli poznać jej nieobliczalne posunięcia. Nie będąc w stanie ich przewidzieć, traktują Lolth z dystansem tak długo, jak długo ona ich traktuje obojętnie. Obie strony zdają sobie sprawę z tego, że wzajemna tolerancja jest tylko grą pozorów. Jedynym wśród bogów, który z Lolth miewa kontakty jest Fradoc, lecz nikomu nie są znane szczegóły ich relacji.
Niewiadomą pozostaje też potęga Lolth. Już nie raz dowiodła, że to, co wydawało się słabością, okazało się zręcznym wybiegiem. Lolth, jeśli coś postanowi, nie liczy strat ani nie szczędzi środków, by osiągnąć cel. Niepohamowany jest też jej gniew, po którym pozostaje zwykle bezmiar zniszczenia, jako podstawy kolejnej kreacji.
Pajęcza Królowa z lubością spogląda na walkę o swoje względy. Im bardziej finezyjną i bezwzględną, tym lepiej. Zwycięzca nigdy nie może być pewien, co go czeka ze strony kapryśnej władczyni. Równie dobrze może zostać obdarzony łaską Lolth, co pchnięty w Otchłań, by po wieczność cierpieć męczarnie w jej sieci. Lolth rzadko opuszcza swoją domenę, przynajmniej otwarcie. Misterna, pozornie filigranowa sieć, której niemal niewidoczne nici mają nieodgadnione zakończenia i chyba tylko sama Lolth wie, jak daleko sięgają. Zdaje się wiedzieć o wszystkim, a śmiertelna groźba zawisa nad każdym, kto niewłaściwie trąci choćby jedną z nich, niepokojąc Pajęczą Królową.

Domeny Kapłanów

Podróż, Zło, Zniszczenie

Symbol

Emblemat Pajęczyny lub Pająka na pierścieniu, rzadziej amulecie czy tatuażu

Charakter Bóstwa

chaotyczny-zły

Charakter kleru

chaotyczny-zły

Charakter wyznawców

zły

Rasy

rasy Pomroku, acz w obrzędach udział biorą jedynie Drowy, inne rasy ewentualnie  w charakterze ofiar ;]


Wyznawcy

Wyznawców Lolth cechuje okrucieństwo (lubują się w wymyślnych torturach), oddanie graniczące z fanatyzmem, wybujała ambicja skierowana w górę drabiny społecznej. Kult Lolth jest ortodok


syjny. Jak mawiają kapłanki, Bogini toleruje wyłącznie absolutną lojalność.

Kapłanki

W społeczeństwie Drowów jedynie kobiety przejmują obowiązki i przywileje kapłańskie. Skupiają się wokół Akademii noszącej nazwę Arach Tinilith. Jest to podstawą systemu matriarchalnego. Kapłanką może być jedynia Drowka, samica. Nigdy samiec, nigdy przedstawiciel innej rasy.

Ulubione ofiary

Ceremonialne zabicie istoty, najchętniej naziemca, im bardziej spektakularne, tym lepiej, ofiara z trzeciego syna Domu, udana intryga, przejęcie władzy.

Święta i obrzędy

Lolth2

Obrzędy są zawsze niezwykle krwawe, pełne przemocy i cierpienia ofiar.
Ofiara jest tym chętniej przyjmowana przez Lolth, im więcej wycierpiała przed śmiercią.
Obrzędom może przewodzić jedynie kapłanka. Próba odprawienia obrzędu ku czci Lolth przez sama skończyłaby się dla niego, oraz dla wszystkich uczestniczących w obrzędzie. Pozostałe drowy mogą jedynie składać ofiary dla Lolth, dokonując ceremonialnych zabójstw swych ofiar, jednak jest ona traktowana jedynie jako oddanie czci przez Drowy i nie ma wpływu na łaskę Lolth, chociaż czasami, jeżeli ofiara jest wystarczająco godna, Pajęcza Królowa może nieznacznie pobłogosławić składającego ofiarę oraz zebranych.

Wiele z obrzędów to huczne ceremonie, towarzyszące społecznym zdarzeniom. Każda, ważna dla wyznawców uroczystość, zdaje się być poświęcona Lolth. Poniżej kilka najbardziej znanych:

Ofiara Trzeciego Syna

Trzeci syn zawsze składany jest na ołtarzu Lolth, towarzyszy temu odpowiednie święto oraz zwykle kilkanaście innych ofiar w różnej intencji. Jeśli Drowka ma dwócy synów i rodzi się trzeci, jest on składany w ofierze. Jeśli z tych dwóch jeden zginie i narodzi się nowy, będzie on liczony wówczas jako drugi.

Okrwawiny

Święto zakończenia akademii poprzez wypełnienie przydzielonego zadania, po wypełnieniu którego Drow jest uznawany za dorosłego.
Krew Demona: Święto przypada raz na sześćset sześćdziesiąt sześć lat. Z Otchłani przyzywany jest jeden z pośrednich demonów. W ramach ceremonii oddaje życie (jest unicestwiany) lub daje życie płodząc z wybraną kapłanką potomka – świadectwo łaski i związków z domeną Lolth, rezultat zależny jest od przebiegu ceremonii.

Karnawał Przemiany

Rytuał przemiany Drowa w dirdera, w formie obrzędu, w czasie którego klątwa kapłanki deformuje ciało niewiernego lub odrzuconego Drowa.

Łaska ośmiu

Święto pająków - podopiecznych Lolth, w trakcie którego potężne, namaszczone przez kapłanki istoty samodzielnie wybierają swoje ofiary z grupy przystępujących do obrzędu.

Kapłańskie

Krwawe Łowy

Kapłanki zbierają swych wojowników i błogosławią ich przed wyruszeniem na łowy. Ofiarą podczas tego obrzędu jest własna krew wiernych, którzy na słowa kapłanki nacinają swe przedramiona i naznaczają krwią ostrza, tarcze oraz szaty i pancerze.

Dziękczynna Ofiara

Na koniec swych łowów, drowy starają się zawsze oszczędzić jedną z ofiar, by móc ją złożyć w podzięce bogini. Ofiara taka może zostać spełniona tuż po łowach, w miejscu walki, albo w świątyni Lolth, gdzie pojmany zostaje przetransportowany. Tak pojmana ofiara poddawana jest długim i okrutnym torturom, po czym kapłanka podrzyna torturowanemu gardło. Wszyscy, którzy brali udział w łowach zostają przez nią naznaczeni krwią ofiary - kapłanka rusza pośród zebranych, zostawiając krwawy ślad na ich czołach. Jeżeli ktoś zostanie przez nią pominięty, jest to wyraźny ślad, że nie został uznany za godnego, takim nie wróży to zbyt dobrze.

Bezkresna ufność

W chwilach, gdy jakiś Ród czuję, że jego czyny zaczynają odwracać od niego łaskę Lolth, ma jeszcze ostatnią szansę na przebłaganie Pajęczej Królowej. Podczas tego rytuału zbierają się wszyscy członkowie Domu, którzy asystują podczas jego wykonania. Polega on na tym, iż jedna z kapłanek Domu (lub, jeśli on jest słaby i ma tylko jedną kapłankę, musi ją zastąpić inny ważny dla Rodu członek) zostaje przywiązana do ofiarnego stołu, zaś Matka Opiekunka, używając Wężowego Bicza zadaje jej rany tak długo, aż ofiara umrze, lub przemówi Lolth, powstrzymują Matkę Opiekunkę przed zadaniem śmierci członkowi Rodu.

Wskrzeszanie

Drowia kapłanka może wskrzeszać swą modlitwą jedynie innego wyznawcę Lolth, lub, w bardzo wyjątkowych sytuacjach, innego mieszkańca Podmroku, lub przedstawiciela rasy uznanej przez Drowy za przydatną (koboldziego sługę, Quicklinga, Ogra, Minotaura, lub Duergara).

Próba wskrzeszenia naziemca w celach innych, niż ponowne jego zabicie, będzie karana przez Lolth natychmiastową śmiercią kapłanki.

Odgrywanie

Kapłanka wskrzeszająca swą modlitwą, lub inny wyznawca, korzystający ze zwoju, musi odprawić następujący rytuał:

Modlitwa

Kapłanka kładzie własny symbol wiary na zwłokach, po czym nacina przedramię i barwi go kilkoma kroplami krwi. Następnie kładzie na nim dłonie i zaczyna szeptać słowa błagalnej modlitwy:
Pajęcza Królowo, zachciej przyjąć moją ofiarę krwi. Niech ten, którego szczątki tu spoczywają, otrzyma od ciebie łaskę ponownego kroczenia wraz ze swymi braćmi (lub panami - zależnie, kto jest wskrzeszany), by móc oddawać należną ci cześć i głosić twe imię niewiernym, budząc strach i grozę.
Symbol błyska oślepiającym światłem, po czym ciało spowija, na mgnienie oka, kokon utkany z nici mocy. Gdy znika, zmarły gwałtownie i w bólu powraca do życia.

Zwój

Wierny unosi zwój nad zmarłym, po czym odczytuje w ciszy modlitwę. Gdy skończy, nacina swą dłoń i smaruje krwią pergamin. Po chwili pismo na pergaminie zaczyna zamieniać się w małe pajączki, które opadają na zwłoki, i pełzną do ich środka przez usta, oczy, uszy oraz rany. Gdy już znajdą się w środku, ciało wypręża się, po czym zmarły gwałtownie i w bólu powraca do życia


Więcej informacji o społeczeństwie Drowów i obrzędach tutaj: http://studniadusz.wikia.com/wiki/Podstawowe_informacje

Zmiany merytoryczne

  • usunięcie wzmianek o samczych kapłanach i kapłankach Lolth nie-drowkach
  • sprecyzowanie "Ofiary Trzeciego Syna"
  • wykasowanie wzmianki o możliwości przeprowadzania obrzędów przez Czarnych Strażników Lolth, głosem osób zainteresowanych tematyką drowów, Czarni Strażnicy, samce, Drowy wyznający Lolth nie istnieją. Można grać CSem Drowem, ale innego bóstwa, np Fradoca
  • stwierdzenia aksjomatyczne typu "Uronia stworzyła rasę ludzi" zmieniłem na bardziej zrelatywizowane, czyli "zwykło się wierzyć, że to Uronia stworzyła rasę ludzi".
  • wzmianka o tym, że każdy ośrodek cywilziacyjny, gdzie Uronia jest sławiona, posiada swoją hierarchię z własnym Arcylektorem