FANDOM


tekst autorstwa Sertimy, Oggiego i Darmiego oraz mojego

Pan Bólu

Malad
Jest to jeden z najstarszych Bogów, wedle Mitologii stworzony przez Starożytnych Bogów Żywiołów. Jego imię pochodzi od słów "Maler adrena", czyli ten który poprzez ból i cierpienie przynosi śmierć. Nadano mu je, ponieważ od zaistnienia otaczała go przepełniona nimi aura. Tylko Torm dorównuje mu potęgą. Toczą oni zaciekłe wojny. Od swoich sług wymaga posłuszeństwa, a każda niesubordynacja jest surowo karana.

Niezliczone klątwy, plagi, a czasem armia nieumarłych pod dowództwem jego kapłanów i liszy, w przeszłości raziły  wrogów.

Nienawiść, którą skierowały w jego stronę inne bóstwa powodowała w przeszłości niezliczone wojny i wojenki religijne, co w rezultacie doprowadzało do wzrostu jego mocy.

Cechą charakterystyczną Malada jest to, że kocha wojnę "brudną", niesprawiedliwą, również przemyślaną i bezwzlgędną. Jest przeciwieństwem Rymira, który patronuje walce sprawiedliwej. Jest tyranem dążącym do przejęcia absolutnej władzy nad sferą Bogów. Na Gorliwym Lądzie, kościół Malada silnie związał się z Cesarstwem Torrath, wiele służb, również tajnych jest zasilanych przez Maladytów. Przykładem niech tu będzie Cesarska Egzekutywa, o której sile stanowią maladyccy łowcy nieumarłych, chroniący rubieży imperium przed istotami z Niw oraz nieumarłymi na ziemiach Cesarstwa.

Według prawdy Wędrówki Dusz, każdy nie oddający czci Bogom, albo i ten, co swemu Patronowi wiarę oddaje niegodnie, trafia po śmierci do Królestwa Bólu Malada, gdzie skazany jest na wieczne katusze przez wyznawców Pana Cierpienia, którzy trafiają do Królestwa Malada (tej "lepszej" części boskiej domeny). Ilość dusz, znajdujących się w maladyckiem piekle ma wpływ (pomiędzy innymi czynnikami) na siłę Boga.

Również cierpienia śmiertelnych dodają mocy Maladowi, dlatego patronuje on walce niesprawiedliwej, zaborczej, agresji i brutalności.

Pan Cierpienia sprawuje bezwzględną pieczę nad Królestwem Bólu, bowiem stanowi ono również o mocy jego Liczy, a dokładniej o tym, jak poteżną armię nierumarłych mogą oni przyzwać. Każdy nekromanta, przywołujący ożywieńców korzysta z zasobów domu tortur wyczerpując je przy tym, więcej na ten temat przeczytasz w akapicie zatytułowanym "Cyrograf".

Domeny Kapłanów

Wojna, Zło, Śmierć

Charakter Bóstwa

neutralny-zły

Rasy

przedstawiciel każdej rasy może być wyznawcą Malada

Święta i obrzędy

Modlitwa (rytuał) lecząca oraz wskrzeszająca

Rytuał polega na wyrysowaniu wokół nieżywej, bądź rannej postaci pentagramu z krwi istoty żyjącej (najczęściej własnej) lub usypaniu tego znaku ze sproszkowanej krwi. Później na pięciu ramioniach gwiazdy należy ustawić świece. Kolejnym etapem jest wypowiedzenie słów modlitwy w starożytnym języku Malada, która brzmi: „Dermira eghem later neffis dotor sagh”. Efektem tego jest spłynięcie czerwonej poświaty na nieżywą bądź ranną osobę i całkowite uleczenie jej lub wskrzeszenie.

Modlitwa na wypędzanie demonów, duchów z ciała ofiary

Rytuał polega na narysowaniu własną krwią pentagramu na czole opętanej istoty oraz wypowiedzenia modlitwy: „Sin draz kor leffira drill”.

By słowo rzec jeszcze

Kapłani najczęściej wypowiadają słowa modlitw w starożytnym języku Malada, którego umiejętność wymowy nabywają stając się wyznawcą poprzez moc nadawaną przez Boga. Wyznawcy uznają, że z chwilą narodzin wszystkie istoty należą do Malada - to tylko kwestia czasu, nim znajdą się w jego Królestwie (Wędrówka Dusz).

Cyrograf

 • Tak potocznie zwany jest Pakt, jaki zawiera z Maladem, poprzez jego kapłanów (wyłącznie Tradycjonalistów) mag, który postanawia przyzywać umarłych, zostać liszem w zgodzie z Panem Bólu. Magowie ci wybierani są przez Maladytów (nieliczni otrzymują ofertę nie do odrzucenia - propozycję podpisania Cyrografu; podczas gdy znakomita większość jest ścigana i unicestwiana przez Kapłanów i Egzekutorów) - każdy czarodziej i czarownik, który przyzwie ożywieńca, zwraca na siebie uwagę Malada, bowiem dopuszcza się skorzystania z zasobów Królestwa Bólu.
 • Podczas powołania do nieżycia ożywieńca, mag korzysta z jednej z dusz, które kipią w kotle maladyckiego piekła cierpiąc katusze. Czynią tak zarówno ci, co podpisali Cyrograf, a Maladowi wiernie służą, jak i ci, którzy wbrew woli Pana Bólu - bez jego łaski sięgają po czary nekromancji przywołujące nieumarłych (korzystają z "zasobów" Królestwa Malada wbrew jego woli), jak i, na sam koniec, ci którzy zostają liszami i wymykają się spod szponów Malada, a wiadomym jest, że gdy umrą definitywnie, trafią do Królestwa Pana Bólu, by cierpieć wieczne katusze.
 • Maladyccy lisze potrafią przyzywać całe armie nieumarłych, tu wpływ znaczny ma ilość dusz, która obecnie znajduje się w Królestwie Malada (mowa o części, która cierpi katusze), a jednocześnie nie była w określonym czasie "używana" w czarach nekromantycznych przez byty na planie materialnym. Jest to drugi z powodów dla którego liszami zostają jedynie wybrańcy, a wszyscy parający się przyzywaniem umarłych wbrew Maladowi są ścigani przez inny rodzaj wybrańców Boga - specjalnie do tego szkolonych, bezwzględnych egzekutorów.====
  5467937d12f349048eb4e3a89ec4dba4 org
  ====
 • Rzadko zdarza się, że mag czczący innego Boga, niż Pan Bólu, ma możliwość podpisania Cyrografu, choć zdarza się. Wówczas mag takowy, nawet jeśli za życia najgorliwiej czcił inne Bóstwo, po śmierci trafi do Królestwa Malada, a ten osądzi, czy będzie on cierpiał katusze, czy zostanie wykorzystany na inne sposoby.
 • Lisze Malada mają przewagę nad tymi, którzy wbrew Bogowi zostali nieumarłymi, nie są ścigani przez wspomnianych egzekutorów, a ich moce przyzywania są z reguły potężniejszymi, bowiem o łaskę Pana Bólu wzmożone są.
 • Wspomniani Egzekutorzy ścigają również Spaczeńców, którzy poprzez zgniliznę ciała i żywot na pograniczu życia i śmierci wydłużają czas pozostały do śmierci, nawet jeśli oddają oni cześć Maladowi (w tym wypadku po definitywnej śmierci nie trafiają do piekła, gdzie cierpią katusze, a do tej "lepszej" części Królestwa Malada, o ile sami oddadzą się, za życia w ofierze). Kandydaci na liczy Malada, którzy są jednocześnie Spaczeńcami są chronieni przez owych Egzekutorów.
 • Lisze występują jedynie w kościele Tradycjonalistów. Spaczeńcy są eksterminowani w obu odłamach (poza Czarodziej/Spaczeniec i Czarownik/Spaczeniec w kościele Tradycjonalistów, którzy jednocześnie podpisali Pakt).
 • Łaska Cyrografu to jest tylko łaskawe pozwoleństwo, mag nigdy nie zostanie liszem od tak, musi to sam uzyskać. Błogosławieństwo Malada zamyka się na tym, że nie będą tego maga ścigać kapłani i Egzekutywa. Każdy lisz Malada ma być najsilniejszym z nekromantów, jeśli Malad ingeruje, to tylko rzucając kłody pod nogi, by zahartować poddanego mu maga.

Kościół Tradycjonalistyczny Malada, zazwyczja zwany zwyczajnie - Kościołem Malada

Nazwali się oni siebie Prawdziwymi Wyznawcami, wśród których są złe istoty, skuszone jego potęgą, bądź pragnące stać się narzędziem zniszczenia w jego rękach. Wśród „prawdziwych" wyznawców jest wielu fanatycznych morderców lub obłąkanych czarodziej pragnących z pomocą Malada uzyskać jeszcze większą moc i/lub władzę. Ich obrzędy są brutalne i krwawe, gdyż wierzą, ze mordując pozyskują dusze dla swego Boga. Tylko najznamienitsi i najbardziej zasłużeni wyznawcy mogą dostąpić zaszczytu wstąpienia do królestwa swego pana by stanąć u jego boku. Czekają tam na nich pojmane lub wygnane dusze, których staną sie panami. Najznamienitsi wyznawcy Malada dostąpią możliwość zadawania wiecznego cierpienia i bólu, stając się oprawcami, ku aprobacie i uciesze swego Boga.

Zasięg Kościoła

Cały Świat

Symbol

Autentyczna ludzka czaszka

Charakter kleru

dowolny-zły
Charakter wyznawców Głównie dowolny-zły. Niekiedy praworządnie, prawdziwie i chaotycznie -neutralny.

Wyznawcy

Kapłani

W oczach prostego ludu Kapłani Malada to istoty pozbawione prawie wszystkich ludzkich zachowań, jako delegowani do pozyskiwania dusz umarłych do królestwa Malada, gdzie czeka na nie wieczne cierpienie. Strach przed nimi wzbudzany jest krwawymi opowieściami, odpowiednio ubarwionymi przez bardów. Nie jest do do końca prawdą, bowiem do Królestwa Bólu trafiają nie Ci, którzy są zabijanie przez Maladytów, a ci, którzy nie oddaja czci Bogom, bądź czynią to niegodnie.

Czy to na Kentarze, czy w innych częściach Świata, służący Maladowi Kapłani, Egzekutorzy, czy inni przedtawiciele kościoła, noszący sygnalizujące to insygnia, traktowani są z szacunkiem podszytym strachem. Częściowo jest to też skrupulatnie utrzymywany obraz kościoła, zaś sami klerycy nie są krótkowzrocznymi fanatykami, a raczej wyśmienitymi i bezwzględnymi strategami. Wielu z nich zajmuje się opieką nad cmentarzami, dawnymi kryptami czy ruinami, dbając by miejsca te nie stały się siedliszczami nieumarłych.

Wygląd

Wyznawcy przywdziewają zwykle czarne szaty ceremonialne, ze skrywającymi twarze kapturami, zdobione detalami w kolorze czerwieni i złota. Codzienny strój nie różni się od zwyczajnych, czasami zdobienia broni lub tarcz zawierają motywy czaszki albo kości. Często „zdobią” swe dłonie i twarze krwią, do tego zbierają trofea z części ciała swych ofiar.

Hierarchia

Przez lata utarła się opinia, że prawdziwy wyznawca Malada nigdy nie cofnie się na polu bitwy, jego jedynym celem jest zniszczenie swych wrogów. Nie jest to do końca prawdą, bowiem kościół Malada, silnie związany z Toranią i Cesarstwem Torrath potrafi działać przemyślnie, pozostając przy tym bezwzględnym, skutecznym mechanizmem. Prawda - szeregowi wyznawcy są gorliwi, bywają tępi w uporze i bezwzględni, lecz nie są obrazem kościoła.
Hierarcha Kościoła Malada pozostaje tajemnicą najwyżej postawionych, wielu fanatycznych wiernych służy w Cesarstwie, zajmując wysokie stanowiska. Są również służby świeckie imperium, które zasilane są wyłącznie krwią Maladytów, chociażby Cesarska Egzekutywa, której zbrojne ramie chroni Torrath przed Spaczeńcami i nieumarłymi.

Dogmaty

 • Wróg nie zasługuje na litość
 • Każdy licz, który nie dostąpił łaski Cyrografu, zostanie zgładzony
 • Porażka nie istnieje, istnieje tylko Sukces lub Smierc
 • Dusze w Królestwie Bólu są własnością Malada, każdy kto zeń korzysta bez wiedzy Pana Cierpienia, czyni to ku swej niechybnej i rychłej zgubie
 • Każda żywa istota jest w zainteresowaniu głodnego dusz Malada. Wierni i gorliwi wyznawcy Boga idą do Królestwa Malada, gdzie sprawują władzę nad duszami cierpiącymi katusze w Królestwie Bólu
 • Każda Śmierć przynosi mroczna iskrę radości Jego dawno umarlemu sercu
 • Ci, którzy modlą się do Malaada, aby zaspokoić jego pragnienia, przyciągają uwagę bóstwa. Ci którzy w jego imieniu zabijają, zostaną nagrodzeni

Ulubione ofiary

Sprowadzenie ofiary do ostateczności, w której gotowa jest wyrzec się wszystkiego, by tylko dostąpić śmierci, oddać się we władanie Malada.

Święta i obrzędy

By zostać pełnoprawnym Prawdziwym Wyznawca, konieczne jest przejście rytuału oddania bóstwu, gdzie adepci gotowi są na śmierć z własnej ręki i wskrzeszeni, jeśli bóg zdecyduje się przyjąć ofiarę.
Zdarza się, że do świątyń Malada trafiają niemowlęta. Zwykle są to dzieci osób, które wymordowali słudzy Mrocznego, bardzo rzadko potomstwo samych wyznawców. Dziecko takie zostaje poddane przez kapłana Malada wielu rytuałom. Jeśli zdarzy się, że dotrwa do końca obrzędu żywe, zostanie w świątyni, gdzie od małego będzie przygotowywane do bycia kapłanem Pana Bolu.

Kościół Schizmatyczny Malada, Nowy Porządek Malada, Zreformowany Kościół Malada

Wyznawcami Malada zazwyczaj są istoty, skuszone jego potęgą. Sami wyznawcy postrzegają siebie jako jedynie tych, którzy szerzą prawdziwą wiarę. Wyznawcy innych bóstw są heretykami. Wyznawcy Nowego Porządku nie tolerują przejawów słabości, cenią sobie siłę i dyscyplinę. Surowość jest w śród nich powszechna. Większość wyznawców zamieszkuje Wyspę Braci, do 6ego miesiąca roku 1072 lodorskie Aldur, wówczas uważane za główne ognisko nowego kultu, w połowie 1072 roku wygnane z Aldur i tym samym z Lodor.

Jeśli heretyk zgodzi sie nawrócić na jedyna słuszna wiarę zostaje przyjęty do grona wyznawców i powitany jako brat. Jedynie wyznawcy ortodoksyjni zwani tymi, którzy kroczą dawną ścieżką są tolerowani, gdyż wyznają tego samego boga jedynie w innym aspekcie. Często jednak dochodzi do spięć pomiędzy nimi kończących się krwawo. Ich głównym celem jest stworzyć mocno zhierarchizowane społeczeństwo, wyznające Malada na całym Lodor, w późniejszym czasie, na całym Świecie. Wyznawcy tego Kościoła wierzą, że Malad jest panem wszystkich dusz, panem zaświatów. Po śmierci każda dusza do niego trafia, niezależnie w co wierzyła i co robiła. Kapłani głoszą, że jedynie przez umęczanie własnego ciała, głęboką wiarę w słowa uświęconych Strażników Nowego Porządku, składanie ofiar, przyjmowanie wszystkiego ze spokojem i pokorą, a także chronienie umysłu przez zgubnym wpływem bluźnierczej nauki i magii, wierni są w stanie ubłagać Malada o spokojne bytowanie po śmierci.

Zasięg Kościoła

Lokalny (Lodor i sąsiednie archipelagi)

Symbol

Srebrna ludzka czaszka

Charakter kleru

praworządny-zły
Charakter wyznawców dowolny

Wyznawcy

Wyznawcy Malada, którzy należą do Zreformowanego Kościoła Nowego Porządku gorąco wierzą w moc jedynego boga. Naukę i magię uważają za niepotrzebną, wręcz obraźliwą, a za jedyne wartościowe rzeczy na świecie uważają kolejną ofiarę złożoną Maladowi, śmierć za swojego boga czy słowa Kapłana.

Kapłani

Kapłani Nowego Porządku są osobami dumnymi, wyrafinowanymi, wyniosłymi, chłodnymi w kontaktach z innymi, świadomymi swej misji i potęgi. Zapytani, odpowiadają krotko i na temat, talent oratorski przejawiając jedynie przy tworzeniu i odczytywaniu aktów oskarżeń przeciwko złoczyńcom lub heretykom . To istoty pozbawione prawie wszystkich ludzkich zachowań. Szkoleni od najmłodszych lat wiernie wypełniają wolę Pana Śmierci. To właśnie oni delegowani są do pozyskiwania dusz umarłych do królestwa Malada, gdzie czeka na nie wieczne cierpienie. Są fałszywi i dwulicowi, łasy na wiedzę i potęgę. Nie pozwalając nikomu zdobyć szerszej wiedzy na temat bóstw i magii, zakazują stosowania, a także nauki, wyżej magii jak nekromancja lub demonologia, nie pochwalają żadnych form zdobywania wiedzy i badań innym niż członkom kościoła. Charakterystyczne dla tego Kleru są cytaty podczas przymusowych tortur wypleniania zła, demona, nieumartej duszy z ciała bluźniercy lub wyznawcy:
"Córko, ja cierpię bardziej od Ciebie myśląc o tym, jak Malad Cię ukarze."
"Synu, przez Ciebie twoja rodzina została skazana na niełaskę Malada. Jedynie głodem będziecie mogli przywrócić sobie jego przychylność."
"Dziecko, przez Twoje działania, całe bydło uciekło. Poświęć się dla Malada, a może on nie skaże całej twojej rodziny na wieczne tortury."

Wygląd

Wyznawcy przywdziewają zwykle szare szaty ceremonialne, ze skrywającymi twarze kapturami, wystrzegają sie zdobień i kosztowności. Codzienny strój nie różni się od zwyczajnych, pozostaje jednak skromny, pozbawiony zbędnych zdobień.

Hierarchia

Kościół Nowego Porządku charakteryzuje się silnie hierarchiczną strukturą. Najwyższym hierarchą Kościoła Malada jest Najwyższy Kaplan (Arcykapłan), zwany Ojcem, gdyż jak surowy rodzic pilnuje wyznawców. Przed nim odpowiada pięciu Mistrzow, którzy prowadza za poszczególne jednostki organizacyjne. Tworzą oni razem Radę, a jej decyzje są zatwierdzane przez Arcykapłana. Pozostali kapłani ci są wobec siebie równi. Kościół Malada w sposób zwyczajny rządzony jest nieograniczoną władzą absolutną Arcykapłana.

Organizacja kościoła podzielona jest na poszczególne oddziały, kierują nimi poszczególni Mistrzowie, które mają związek głownie militarny, szpiegowski i propagandowy.

Słudzy Kościoła

Zajmują się sprawami wewnętrznymi kościoła, administracja, przydzielaniem zadań innym oddziałom. Zajmuje się także datkami i budowa świątyń. Im podlega Straż Świątynna.

Orędownicy Jedynej Wiary

Skupiają wokół siebie głownie kapłanów, których najważniejszym celem jest szerzenie wiary, propagandy, wśród ludu Lodor, zgodnie z zasada „cel uświęca środki”

Boskie Oko

Gałąź kościoła zajmująca się wszelkiego rodzaju szpiegowaniem, wyszukiwaniem innowierców, którzy działają na szkodę kościoła, w skład tej komórki wchodzą głownie szpiedzy, magowie, kapłani pełnią tutaj role nadzorcza. Pilnują oni, by przestrzegano Nowego Prawa.

Seminarium Jedynego

Kapłani tej jednostki zajmują się rytuałami wtajemniczającymi nowicjuszy w kanony wiary, za których pomocą otwierają się przyjecie mocy Malada.

Odźwierni Królestwa, lub Otwierający Drzwi do Królestwa

Ich istnienie owiane jest legenda, ponoć wśród nich są także Tradycjonaliści, którzy przystąpili do kościoła. Ich siedziba mieści się w podziemiach świątyni, a ten co tam trafia, jeśli wraca jest na zawsze odmieniony. Oni to zajmują się nawracaniem niewiernych za pomocą bólu i wyszukanych tortur, są mistrzami w tej dziedzinie i specjalnie są do tego szkoleni.

Prawa Nowego Porządku

I. Nie jest zakazane wyznawanie innych bóstw, jednak każdy musi uznać wyższość Malada ponad innych bogów i pokłonić się przed nim. Wyznawca taki jednak nie zasługuje na szacunek i nie ma żadnych przywilejów.
II. Oddawanie czci demonom jest bluźnierstwem, uprawianie nekromancji zdradą, a zdobywanie wiedzy jest tolerowane w ograniczonym zakresie.
III. Gwałty oraz zabójstwa braci i sióstr w wierze karane są publicznym ćwiartowaniem. Jedynie Kapłani mogą karać nieposłusznych.
IV. Zdrajcy wiary karani są publiczny obdarciem ze skóry.
V. Wyznawcy zobowiązani są przekazywać daninę w wysokości ustalanej przez kościół.

Nieprzestrzegający powyższych praw czeka osadzenie, dzięki któremu może zostać ułaskawiony i nawrócony na Jedyna Wiarę.

Ulubione ofiary

 • Zmuszenie heretyka do przyjecia Prawdziwej Wiary a nastepnie, oczyszczenie go ogniem, by poprzez bol i cierpienie dostapil laski wstapienia do Krainy Smierci.
 • Samobiczowanie sie, aby poprzez wlasny bol, polaczyc sie w cierpieniu z Maladem.
 • fiara z własnej krwi, zadawanie sobie bólu i cierpienia. Droga do wiecznego królestwa Malada, jest jedynie poprzez mękę, a także wytrwałość. Wojownicy Nowego Porządku są nieustraszeni na polu bitwy, ich niezłomność wiąże się z ich ogromnym fanatyzmem. Często igrają swym życiem, wierząc w to, iż im więcej bólu doznają ku czci swego pana tym większa będzie nagroda po śmierci.

Zmiany merytoryczne

 • zmiana wzmianki o tym, że Malad narodził się z chaosu, wedle mitologii, która była spiasana wcześniej, został stworzony przez starożtnych bogów żywiołów i pomimo, że są to bajania, będą one wykładnikiem dla pozostałych opisów, by gracz nie głowił się jak to w końcu jest
 • drobne poprawki stylistyczne
 • zamiana stwierdzenia "zabił kilku swych braci" - znów niezgodność z mitologią, zabił jedynie Somrego, którego ciężko nazywać jego bratem. Nie jest wykluczone, że zabił innych bogów, acz w kontekście mitologii panteonu lodorskiego nie jest to wiadome, a ten tutaj jest wykładnikiem
 • dodany brakujący charakter Bóstwa
 • wprowadzenie Cyrografu Malada
 • zmiany w kościele tradycjonalistycznym - charakter kleru, dogmaty, szczegółowy opis kleru oraz samego Malada