FANDOM


Zmiany, jakie dotknęły Mistycznego Łucznika na Studni Dusz:


 • Może być tylko 2-klasowcem
 • Nie ma wymogu klasy arkanistycznej (może więc być buildem wojownik/mistyczny łucznik na przykład)

OPIS ATUTÓW

 • Strzała Śmierci:
 • Rodzaj atutu: klasowy
 • Wymagania: Mistyczny Łucznik (1o poziom)
 • Działanie: Łucznik wypuszcza zabójczą strzałę, trafiony nią przeciwnik wykonuje dwa rzuty obronne:
  • rzut na Wytrwałość o Stopniu Trudności równym: 10 + ilość poziomów Mistycznego Łucznika - niezdany powoduje śmireć
  • rzut na Refleks o Stopniu Trudności równym: 20 + połowa ilości poziomów Mistycznego Łucznika - niezdany powoduje obrażenia o wartości 10*k6 Kłute, zaś zdany spowoduje zadanie obrażeń 5ciu 6-ściennych kostek, również obrażeń Kłutych.
 • Czas trwania: natychmiastowy
 • Uwagi: jest to "dystansowy atak na dotyk" (nwn.wikia.com:
 • Używanie: wybór
 • .
 • .