FANDOM


autorstwa mojego, na podstawie tekstów Katarzyny i Dantego

Profesje dostępne dla poszczególnych ras

Imiona półelfów

Zależnie od miejsca dorastania, posiadają imiona i nazwiska właściwe ludzkim bądź elfim rodzicom.

Cechy fizyczne

Half-elf mycra
 • Naturalna długość życia:
- 180 lat
- indywidua o ogromnej wiedzy, obdarzone wielkimi umiejętnościami magicznymi, korzystające ze Splotu w sposób należyty, mogą dożyć nawet 12 wieków, podobnie jak ma to miejsce u ludzi
 • Wiek płodny: od 20 do 140 roku życia
 • Wiek starości: 150  lat
 • Wzrost: 167-189 cm (determinowany przez podrasę ludzkiego przodka)
 • Waga: 56-86 kg
 • pół-elfy zazwyczaj są wątlejszej budowy i ważą mniej od ludzi, jednocześnie będąć bardziej postawnymi od elfów
 • mają oczy osadzone na bardziej elfi sposób, drobniejsze i delikatniejsze rysy twarzy i nieznacznie dłuższe, wyciągnięte i lekko spiczaste uszy
 • Są zręczniejsze od ludzi

Podrasy

 • poszczególne podrasy różnią się wyglądem, zależnie od cech elfich przodków, jednak główne cechy fizyczne pozostają bez większych zmian
 • podobnie podrasy ludzkie mają wpływ na to, jak wygląda pół-elf. Inacze będzie wyglądał osobnik będący po części potomkiem Mieszkańca Dżungli (ciemna barwa skóy), inaczej jeśli jednym z przodków był Mieszkaniec Mrozu (bardzo jasne włosy)
  Fizjonomia1

Kiedy na Świat przychodzi pół-elf

 • mówiąc półelf, głównie, mamy na myśli potomka człowieka i elfa. Bardzo rzadko zdarzają się też potomkowie sylvana i człowieka - półsylvany, możliwe jest również narodzenie się pół-drowa
 • potemek dwóch półelfów, to półelf
 • dziecko półelfa i elfa to półelf
 • osobnik zrodzony z półelfa i człowieka to ćwierćelf
 • elfie cechy, daje się, z wielkim trudem, odróżnić u ludzi o szesnastej części elfiej krwi, dalej nie występują one już jako widoczne cechy fizyczne, acz mogą wpływać na zdrowie i długość życia
 • techniczna rasa pół-elfa jest zarezerwowana dla fabularnych pół-elfów i ćwierć-elfów, będący w mniejszej części elfami wybierają jako rasą techniczną człowieka

Psychologia i społeczeństwo

Wielu z nich cierpi z powodu swojego mieszanego pochodzenia, jest to zależne od ośrodka cywilizacyjnego, w którym dorastają oraz zwyczajów w nim panujących.

 • W większości ośrodków elfiej kultury, półelf, dopiero gdy jest od elfa dwa razy lepszy, uznawany jest za równego mu. Często też zręczniejszy i bardziej bystry, od ludzi wśród których dorasta, półelf, naraża się na ich zazdrość i docinki. Wyrastając w atmosferze nietolerancji, będąc długouchami dla ludzi i prostakami dla szlachetnych elfów, rzadko mieszkają dłużej w społeczności, w której się wychowały.
 • Bywa, że dorastające pośród ludzi, po osiągnięciu dorosłości, wyruszają szukając swojego miejsca wśród elfów i odwrotnie, wychowane pośród elfów opuszczają, by odszukać swoje ludzkie korzenie.Zwykle poszukiwania dziedzictwa kończą się fiaskiem, a mieszańce decydują się na samotność, nie mogąc znaleźć zrozumienia w żadnej ze społeczności.
 • Księstwie Latgalet elfi imigranci, z Lodor, zasymilowali się z ludźmi. W żyłąch wielu obywateli księstwa płynie elfia krew, mieszańcy stanowią znaczny odsetek ludności. Ze względu na elfie korzenie, Latgaletczycy często uważają się za lepszych od innych Kentarczyków, w dziedzinie sztuk pięknych, rozwoju duchowego, czy dawniejszych tradycji. Większość z nich wiedzie też dłuższe żywota, dożywając 100, a nawet 120 lat, również gdy nie są uznawani za mieszańców.
 • Półelfy dorastają pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, zazwyczaj nieznacznie szybciej niż elfy, jak i nieznacznie wolniej niż ludzie.
 • Półelfy i ćwierćelfy, w żadnej społęczności, nigdy nie są traktowane na równi z elfami, do wielu dziedzin wiedzy nie są dopuszczane, nie wynika to z perfidii czy nienawiści, a pragmatyzmu - żyją zbyt krótko, by przyzwoić niektóre z nauk