FANDOM


tekst spisany moim pazurem

Pan Wędrowców, Towarzysz Smoków, Opiekun Czasu, Patron Legend

Puril
Błogosławi wszystkim podróżnym, a również tym, którzy nie potrafią znaleźć sobie miejsca w Świecie. Sam wciąż pozostaje w ruchu. Jest niespokojnym, lecz rozważnym Bogiem o wielkiej wiedzy. Sprzeciwia się rozstrzyganiu sporów przy użyciu siły. Wielka wiedza i upodobanie do rzeczy pięknych, wrażliwość na nie, czynią go bliższym smokom niż któregokolwiek innego Boga. Smoki zwykły darzyć Pana Wędrowców szacunkiem niczym ojca, zwykły toczyć z nim długie dysputy i dzielić legendy, których słuchanie, jak nic innego, cieszy Opiekuna Czasu. Życie wyznawcy Purila powinno być nieustanną wędrówką.

Domeny Kapłanów

Podróż, Wiedza, Ochrona

Symbol

Klepsydra

Charakter Bóstwa

prawdziwie neutralny

Charakter kleru

neutralny

Charakter wyznawców

głównie neutralny prawdziwie, chaotyczny i praworządny. Niekiedy: neutralny-zły i neutralny dobry

Rasy

przedstawiciel każdej rasy może być wyznawcą Purila

Wyznawcy

Wyznawcami Pana Wędrowców są podróżnicy, kupcy wędrowni i kramarze modlący się do Niego o spokojną podróż. Uczeni poszukujący prawd o Świecie w swych wojażach, a nie na kartach ksiąg, pokładają w Purilu wiarę i ufność. Także bardowie, bajarze a nawet satyrowie składają pokłon Patronowi Legend. Przekłady słowne legend są im równie bliskie jak historie spisane na kartach opasłych ksiąg. Jubilerzy, tworzący piękne ozdoby, na równi z wytwórcami muzycznych instrumentów dla bardów, cenią sobie Purila i składają mu ofiary.

Kapłani

Kapłani Purila nie posiadają domostw czy izb. Domem ich jest Świat i ścieżki, jakie przemierzają błogosławiąc napotkanym podróżnikom. Klerycy, przy każdej możliwej okazji, wymieniają wiedzę zdobytą podczas wędrówek.

Wygląd

Kapłani Purila nie przywiązują dużej wagi do wyglądu. Dla nich liczy się, aby ubrania były wygodne i wytrzymałe, aby znosiły trudy wędrówki.

Hierarchia

Wszyscy kapłani Pana Wędrowców są sobie równi, Kościół nie posiada przywódcy. Kapłani Purila zazwyczaj charakteryzują się otwartością w stosunku do innych, są ciekawi Świata i jego tajemnic.

Tryb życia

Klerycy Purila nie osiedlają się nigdy w jakimś miejscu na stałe (wyjątek stanowią klerycy opiekujący się świątyniami). Nie zakładają rodzin, uwielbiają niebezpieczne podróże, wyprawy z poszukiwaczami przygód czy skarbów.

Walka

Pokojowe nastawienie w stosunku do większości istot. Podczas swoich podróży są obserwatorami, nie ingerują w życie mieszkańców obszarów, które odwiedzają. Jeśli nie są gdzieś mile widziani,to odchodzą. Napadnięci przez bandytów często salwują się ucieczką. Są wśród nich jednak i tacy, którzy nie stronią od zaczepek i potrafią „pokazać pazur”. Zaznaczyć tutaj należy, że nigdy nie czynią tego pochopnie.
Mówi się, że gdy kapłan Purila postanowi, że gdzieś dotrze, to zrobi to.

Ulubione ofiary

Honorowe zachowanie w najbardziej niesprzyjających sytuacjach, złożenie w ofierze rzeczy o niebywałym pięknie, dotarcie w wyjątkowo niebezpieczne miejsce i złożenie w nim modlitwy ku czci Purila. Pośród bardów najlepszą z ofiar jest poświęcenie dzieła sztuki. Obok pieśni, poematów czy szant, najbardziej cieszą Purila dawne legendy, spisane na zwojach słowami zaklętymi w poemat.

Święte miejsca

Kapliczki Purila często znajdują się w pobliżu uczęszczanych traktów. W miejscach uznanych za piękne, jak urokliwe oczka wodne w głębokim lesie lub niedostępna grota wysoko w górach. Rzemieślnicy stawiają w pobliżu swego warsztatu maleńką, zdobioną klepsydrę - dla tych pragmatycznych osobników pełni ona funkcję praktyczną, będąc jednocześnie symbolem Purila.

Zmiany merytoryczne

  • drobne korekty, dodanie nowego miana "Patron Legend"