FANDOM


tekst autorstwa Amnista

Pan Wojny, Najstarszy Przodek, Twórcą Gór i Kowal Dusz

Rimyrl
Syn Calyril, ten, który wedle podań stworzył krasnoludy. Rimyr jest bogiem dumnym, honorowym i niewzruszonym jak skała, także te cechy są mile widziane u jego wyznawców. Patronuje on rasie krasnoludów, dla których jest głównym Bogiem, wywyższonym ponad innych. Modlą się do niego także wojownicy oraz ci, którzy pracują pod ziemią lub tworzą z jej skarbów. Pan Wojny czuje niechęć do boga złodziei, Fradoca, ponieważ Mistrz Kłamstwa unika otwartej walki.
Wyznawca Rimyra powinien być odważny bitny i skory do walki. Jego prawdziwy wyznawca powinien być zawsze gotowy, by walczyć wznosząc imię swojego boga nad bitewnym polem, a czas pokoju wykorzystywać na doskonalenie swoich umiejętności, szykując się do następnej wojny.

Domeny Kapłanów

Wojna, Siła, Ziemia

Symbol

Młot na tle kowadła (W Złotym Kręgu są złote, natomiast u Srebrnych Tarcz, srebrne), Żelazna Rękawica na tarczy, płaszczu, pierścień z wygrawerowanymi skrzyżowanymi mieczami

Charakter Bóstwa

praworządny-neutralny

Charakter kleru

neutralny

Charakter wyznawców

dowolny

Rasy

przedstawiciel każdej rasy może być wyznawcą Rimyra

Wyznawcy

Czczący Rimyra to głównie wojownicy, ale także rzemieślnicy i górnicy. Zdecydowana większość z nich wywodzi się z rasy Krasnoludów. Wszyscy wyznawcy Kowala Dusz dążą do perfekcji w wybranej dziedzinie, czcząc swoje bóstwo na różne sposoby. Wojownicy walcząc z imieniem Pana Wojny na ustach - starają się walczyć honorowo na Sądach Bożych, zaś w walce rzucają się w bitewnym szale w tłum wrogów by zabić lub zginąć, korzystając ze wszystkich znanych sobie sztuczek. Inni wyznawcy Rimyra służą mu poprzez swoje dzieła, choć mogą to być zarówno wspaniałe bronie i pancerze, nowe machiny oblężnicze, ulepszenia twierdzy, jak i sagi opisujące odwagę i waleczność poległych bohaterów.

Kapłani

Kapłani Twórcy Gór nie różnią się wyglądem od innych jego wyznawców. Ich zbroje nie są przesadnie ozdobne, liczy się głównie ich wytrzymałość. Wielu wyznawców i kapłanów nosi na pancerzu srebrny symbol Pana Wojny, który jest na nich jedynym ozdobnym elementem.
Często są oni nie tylko doskonałymi wojownikami, ale również medykami, znając się doskonale na opatrywaniu ran doznanych w walce.
Ci, którzy wybrali służbę Kowalowi Dusz, który umiłował sobie zbrojmistrzów i płatnerzy, często zostają mistrzami gildii lub nauczycielami rzemieślników.

Przykazania

  • Wykonuj polecenia swych przełożonych, chyba, że stoją w sprzeczności z innymi przykazaniami
  • Bądź waleczny, zawsze dąż do zwycięstwa. Pamiętaj - często zręczne fortele są lepsze niż frontalny atak
  • Broń swojego imienia, szanuj swój oręż
  • Bądź wierny i oddany wobec swojego władcy, oraz broń swoich rodaków

Ulubione ofiary

Rimyr z chęcią przyjmuje wiele rodzajów ofiar. Szczególną łaską darzy wojowników, którzy zmagają się z wymagającymi przeciwnikami, a także taktyków potrafiących wygrać bitwę korzystając ze sprytnych forteli. Wytworzony oręż, a zwłaszcza młoty, często poświęcane są Panu Wojny i ozdabiane jego symbolami.

Zmiany merytoryczne

  • stwierdzenia aksjomatyczne typu "Uronia stworzyła rasę ludzi" zmieniłem na bardziej zrelatywizowane, czyli "zwykło się wierzyć, że to Uronia stworzyła rasę ludzi".