FANDOM


wprowadzone przez Dantego


Kwasowe Zionięcie Mestila

Talent Magiczny 1% szans * poziom maga na obniżenie klasy pancerza wroga o 1k4

Zaklęcia Sprowadzające Potwory

Bez Talentu
Brama i Miecz Mordenkainena 20 rund + 1/2 poziomu
Wezwanie Istoty I - IX, Planarny Sojusznik, Związania Sfer 5 tur + 1/2 poziomu
Talent Magiczny     
Brama i Miecz Mordenkainena 20 rund + poziom
Wezwanie Istoty I - IX, Planarny Sojusznik, Związania Sfer 5 tur + poziom
Większy Talent Magiczny
Brama i Miecz Mordenkainena 20 rund + 2*poziom
Wezwanie Istoty I - IX, Planarny Sojusznik, Związania Sfer 5 tur + 2*poziom
Epicki Talent Magiczny
Brama i Miecz Mordenkainena 20 rund + 4*poziom
Wezwanie Istoty I - IX, Planarny Sojusznik, Związania Sfer 5 tur + 4*poziom

Premie Przywoływanych Stworzeń

Talent Magiczny     
premia do ataku +1
premia do szybkości poruszania się 5-18%
premia do kondycji +2
Większy Talent Magiczny
premia do ataku +15-35% (wartość przybliżona)
premia do szybkości poruszania się 5-25%
premia do kondycji +4
Epicki Talent Magiczny
premia do ataku +20-60% (wartość przybliżona)
premia do szybkości poruszania się 5-45%
premia do kondycji +6


  • Podane wartości premii do ataku mają charakter przybliżony ze względu na zastosowane algorytmy nadawania premii. Konkretna premia zależy od bazowego ataku oraz rodzaju zaklęcia, za pomocą którego stwór został wezwany.