FANDOM


Torania

Torania

Informacje podstawowe

Odmiana nazw:

 • Lud Torański, Torańczycy
 • Torańczyk, Toranka

Nazwa w ichnim języku:

 • "Korona Gór" - w nawiązaniu do pasma Gór Czarnego Lwa, które od północnego-zachodu zamyka granice Toranii chroniąc ją przed niebezpieczeństwami Niwy

Język: torański (w brzmieniu przypomina znany nam z real język hiszpański - można tutaj wplatać hiszpańskie słówka podczas odgrywania)

Imiona Torańczyków: mniej popularne imiona hiszpańskie 

Nazwiska Torańczyków: 


 • Generator nazwisk, opcje generatora: długość imienia 5-12
 • przykładowe nazwiska: Gauros, Hunnife, Jharlon, Kimbritink, Paddenah, Quethe, Sheelinan, Thradys, Tolbrlhtun, Yeuna

Ludzkie podrasy Mieszkańcy Świata i Mórz wśród rdzennych Torańczyków; czwarta część populacji to niewolnicy, wśród tych głównie Mieszkańcy Pustyń i Dżungli

Herb:


 • Czarna Korona na czerwonym tle

Ustrój

 • Dziedziczna monarchia despotyczna - władzę dzierży Cesarz całego Torrath, jednocześnie pozostająć władcą Toranii
 • Ziemie Rdzenne Cesarstwa, autonomia w obrębie Cesarstwa Torrath: nikła
 • Więcej o ustroju w temacie: Cesarstwo Torrath

Religia

 • wśród prostego ludu głównie: Rimyr, Shyvaa, Calyril i Oweodd i Fradoc
 • wśród zamożniejszych mieszczan, Arystokracji, Podkomorzych (urzędnicy) i wszelkich służebników Cesarstwa: Malad i Fradoc
 • zakazane wyznania: Torm (Maladyci trudnią się sprawowaniem pieczy nad cmentarzami, zaś Służbą ścigającą wszelkich nieumarłych i nekromantów jest bezwzględna Egzekutywa Cesarska, której boją się nie tylko prości ludzie, ale i szlachetnie urodzeni)

Charakter

 • dla rdzennego Torańczyka najważniejsze jest Cesarstwo, nawet wówczas (co się często zdarza), gdy decyzje władz spotykają się z negatywnymi odczuciami ludu. Torańczyków charakteryzuje silne poczucie prawa i poddania Cesarzowi oraz skrajna nienawiść do zdrajców
 • przedstawiciele tej nacji zdecydowani częściej są Praworządni Źli niż Praworządni Dobrzy

Społeczeństwo 

Torania Cesarstwo Torrath Torania i Cesarstwo Torrath
około 120tyś mieszkańców około500 tyś mieszkańców  około 90% to ludzie,  około 5% półelfy i ćwierćelfy, około 1% elfy, około 1% innych ras (głównie pół-orkowie)
Liczebność przedstawicieli stanów społecznych w ogóle społeczeństwa: Kto należy do danego stanu społecznego:
Ogółem 120tyś, 40tyś. skupione w miastach 500tyś, 100tyś skupione w miastach obywatele nacji i ich własność (niewolnicy)</span>
Arystokracja około 5%  około 1%  rody cieszące się uznaniem władz. W rękach szlachetnie urodzonych znajduje się lwia część bogactw, pełnią najwyższe funkcje w armii i służbach cesarskich. Nie ma praw pozwalających zostać szlachcicem poza decyzją Cesarza lub dziedzicznie
Burżuazja około 10% około 5% bogaci mieszczanie, kupcy, właściciele ziemscy - mogący pochwalić się dobytkiem, ale nieposiadający nadań szlacheckich
Mieszczaństwo około 20% około 15%  urzędnicy, rzemieśnicy, mieszczanie
Plebs około 40% około 54%  wieśniacy i biedota mieszczańska
Niewolnictwo około 30% około 25% niewolnicy pochwyceni, kupieni, również każdy odbywający karę uwięzienia staje się niewolnikiem i jednoceśnie własnością Cesarstwa

Historia

 • początki Toranii datowane są na środek trwania Dawnych Wieków (Dziejopis Gorliwego Lądu), było to wówczas zacofane państweko niemogące sie równać z Republiką Rionu, wówczas potężnym i mądrym pańswem.
 • Torania początkowo oddajawała się pod patronat Rimyra (którego kościołowi wciąż zawdzięcza cesarskie insygnia i tytuł), z czasem zwróciła się w stronę Malada, w przeszłości koalicja Toranii z Ziemią Fareńską obejmowałą tereny od Augonar po Faraiannę, by rozrosnąć się do obecnych granic i już jako Cesarstwo anektować kolejne ziemie.
 • Torania toczyła mniejsze i większe wojny od zarania swych dziejów

Polityka

 • określona przez Cesarstwo Torrath
 • w kwestii polityki pomiędzy poszczególnymi składowymi Cesarstwa: Torania posiada prawa pozwalajace na stawanie ponad innymi nacjami Cesarstwa, co jest przyczynkiem dla licznych niesnasek i tłumionych w zarodku nastrojów buntu, jakie niekiedy pojawiają się w innych nacjach
 • wewnętrzni wrogowie polityczni likwidowani są nawet zapobiegawczo, bywa że powodem jest cień podejrzeń. Kto wpadnie w oko Płaszczom Nocy, tego los jest w rękach Cesarza

Kultura

 • militarna, silne tradycje państwowe
 • wśród igrzysk: walki byków, korrida, walki gladiatorów, często okrutne widowiska, ale też bogata kultura muzyki i tańca
 • tradycja przekazywana zarówno w legendach słownych, jak i księgach, poezji czy poprzez inne muzy sztuki
 • kultura bogata o znacznym wpływie, również poprzez język, który jest urzędowym w całym Torrath
 • duchowo nacja ta jest uboga, wartości moralne podporządkowane są kultowi siły i panowania

Technologia

 • najbardziej rozwinięta technologicznie część Cesarstwa, szczególnie miasta połączone Duktem Imperialnym (ciągła linia traktów biegnąca od Cirwah do Elary
 • rozwój technologii skupiony na aspektach militarnych, co jest źródłem dla rozwoju innych dziedzin nauki

Edukacja

 • dzieci są uczone bezwzględności wobec niewilników, braku poszaniwania dla przedsawicieli innych nacji, tradycji wojskowej i kultu walki
 • szkoły nie-wojskowe: piśmiennictwo, arytmetryka, historia, szkoły rzemieślnicze - dostęp mają potomkowie arystokracji, burżuazji, rzadziej dzieci mieszczan
 • szkoły wojskowe: powszechny dostęp, często też obowiązek. Szkoły te często mają charakter karny, gdzie wysyłane są sieroty i żebrzące dzieci

Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur

 • bardzo chętnie przyswajaja osiągnięcia innych kultur, jeśli wydają się im interesujące, spora część zasobów Służb przeznaczona jest na szpiegostwo innych najci

Magia

 • Uniwersytet Magii w Augonar - szkoła Uczonych Magów, czyli Czarodziejów - jedna z najlepszych Szkół Magii na Gorliwym Lądzie, z wykładowcami z całego Cesarstwa, również elfami z Latgalet
 • Wieża Wywołań w Arod - szkoła Uczonych Magów nastawiona na kształcenie Magów Bojowych, znajdująca się na obuczu, przeważnie kształci mało wprawnych magów, acz zdarzają się wybitne talenta. Instytucja została utworzona w celu kształcenia dużej ilości magów do walki z hordami potworów, które co kilkanaście lat zbierają się by z Niwy atakować Twierdzę Arod
 • Biały Uniwersytet w Thelsie - uczelnia Czarodziejów silnie powiązana z uczelniami niemagicznymi oraz przemysłem militarnym, w tym mechanizmów precyzyjnych - stanowi nieodzowną część Thelsaskiego ośrodka naukowego
 • bardowie i czarownicy, podobnie jak wszelkiej maści szamani i druidzi skłonni są zachować ostrożność i nie obnosić się ze swymi umiejętnościami na terenie Torani jak i całego Cesarstwa, osoby takie są ewidencjonowane. Bywa, że Urodzeni Arkaniści są pochwytywani przez Służebników Cesarstwa, a słuch o nich ginie
 • prosty lud ufa magi druidzkiej, mieszkańcy miast uważają ją za pierwotną i niegodną
 • w miastach obowiazuje bezwzględny zakaz używania magii

Armia

 • jest częścią armii całego Cesarstwa Torrath
 • każdy niewolnik zdolny do walki ma swe miejsce w planach wojennych (głównie jako "mięso armatnie")
 • w skład armii wchodzą wszelkie rodzaje wojsk, od morskich po magów bojowych, czy skrytobójców, chętnie wykorzystywanych do niehonorowej eliminacji dowodzących wrogich armii w trakcie bitew
 • elitarne jednostki: Egzekutor Cesarski (wymaga Autoryzacji, "młot na nieumarłych"), Torański Podróżnik Koronny (wymaga Autoryzacji, archeolog/eksplorator ruin, również Niw), Mag Bojowy z Arod (wymaga Autoryzacji), Szermierz z Brenarry (wymaga Autoryzacji, mistrz broni na rapier).

Ekonomia

 • pzremysł rozbudowany i nowoczesny, szczególnie gałęzie skojarzone z wojskiem
 • surowce

Słyną z

 • zdobionych rapierów, które są też częścią kultury. Często zaklinane magicznie, tworzone wedle najnowocześniejszych prawideł

Zagrożenia

 • potwory z Niw - wędrujące ku ziemiom Toranii przesmykami góskimi Gór Czarnego Lwa
 • piraci Południowych Mórz i Oceanu Przesilenia
 • dzikie stworzenia i potwory żyjące w granicach Toranii
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.