FANDOM


tekst autorstwa Katarzyny i nitaela

Święty Wojownik, Niosący Nadzieję, Wyzwoliciel, Sprawiedliwy

Gdy powstały dwa pierwsze Bóstwa, pojawiła się ich wzajemna niechęć. Od stworzonego z gwiezdnej materii Torma emanowały dobro i prawość. Aura Malada przesycona ognistym złem i nieprawością, wrzała sprzeciwem. Od zarania, po kres istnienia dwie sprzeczne siły będą ścierały się ze sobą.
Torm

Malad reprezentuje wszystko to, czego nienawidzi Wyzwoliciel, gdyż zło w każdej postaci podsyca święty gniew sprawiedliwego boga. Torm - nieugięty wobec szerzących ból i zgryzotę, nakazuje swoim sługom bezwzględną walkę z każdą manifestacją zła i nieprawości. Święty Wojownik jest zdania, że świat bez zła to świat pokoju. W jego oczach właśnie Malad i jego odwieczne, pazerne knowania są przyczyną cierpień - zrobi co w jego mocy, aby położyć temu kres.
Torm najbardziej ceni czyste serca i niezłomną wolę, oraz gotowość, by bez wahania oraz perspektywy własnej korzyści podjąć walkę ze sługami bezprawia. Pragnących podążać Drogą Światła czeka wiele prób. Tylko część z nich zawita w Zakonie - wspólnocie paladynów, elitarnych rycerzy dobra, niosących słowo.
Torm najlepiej rozumie się z Uronią, gdyż mają wiele wspólnych celów. Rimyr jest mu miły jako mężny wojownik. Najmniej rozumie Calyril, której zarzuca obojętność, lecz darzy ją szacunkiem i sympatią. Jest jej wdzięczny za jej wyważone zdanie i hamowanie jego zbyt porywczych zapędów.
Mimo, że daje się wiarę jakoby to Torm stworzył elfy, to traktuje on wszystkie rasy powierzchni jednakowo, nie faworyzuje nikogo z racji urodzenia. To czyny i serce każdego z osobna mają przekonać go do przychylności lub niechęci. Zyskuje wielu zwolenników wśród ludzi, spośród nich najczęściej wyłaniają się jego paladyni - ich obecność jest zwykle mile widziana, gdyż szlachetni rycerze zwykle chętnie śpieszą z pomocą.

Domeny Kapłanów

Dobro, Wojna, Leczenie

Symbol

Żelazna Rękawica, Miecz spowity jasnym światłem

Charakter Bóstwa

praworządny-dobry

Charakter kleru

praworządny-dobry

Charakter wyznawców

dobry

Rasy

wszystkie - oprócz: Duergar, Kobold, Wampir, Ogr, Minotaur, Drow, Quickling

Wyznawcy

Wyznawcami Torma są osoby na wskroś prawe i dobre. Ich życiu przyświeca cel wyplenienia zła i czynienia dobra. Wierzący w Miłościwego Boga poświęcają swe życie ochronie słabszych - zjawiają się tam, gdzie panuje zło i swymi czynami dążą do jego przepędzenia i naprawienia krzywd. Gdy okolicę pustoszy zły demon lub smok, na pewno pojawiają się tam rycerze, noszący na tarczach lub płaszczach symbol Zaciśniętej Pięści - stawią oni zbrojny opór, przeciwstawiając potworowi swe męstwo, honor, ale i umiejętności wzmocnione błogosławieństwami Świętego Wojownika. Przekupny urzędnik musi się liczyć z tym, że bardzo szybko pojawi się w jego otoczeniu osoba, która swymi działaniami zdemaskuje jego czyny i zaprowadzi na ławę oskarżonych - tak właśnie czynią członkowie tajemniczej organizacji wchodzącej w skład Kościoła Torma.

Zakony i organizacje

Znane są organizacje zrzeszające rycerzy wyznających Świętego Wojownika - paladynów. Przemierzają oni świat w wypełniając swój nadrzędny cel - walkę ze złem.
Krążą plotki o organizacji, która podjęła mniej otwartą, w porównaniu z zakonami paladynów, lecz nie mniej skuteczną walkę z złem tego świata. Jej przedstawiciele, swymi działaniami, demaskują zło kryjące się w cieniu urzędów i pałacowych komnat, wskazując przekupnych urzędników i niesprawiedliwych sędziów.

Ulubione ofiary

Pokonanie zła i naprawienie wyrządzonych krzywd. Czy to przez Sąd Boży, czy też starcie i zwycięstwo w walce z bestią lub nieumarłym, jak również przez wskazanie przestępcy oraz doprowadzenie go przed oblicze sądu.
Jałmużna dla ubogich - zarówno wręczenie datku proszącemu, jak i zorganizowanie stałej pomocy potrzebującym.

Święte miejsca

Świątynia w Faraldor, lecz również świątynie pozostałych, przyjaznych Niosącemu Nadzieję Bóstw, jak Seyome, Uronia, Rimyr, Calyril, a nawet Puril i Shyvaa - sługa Świętego Wojownika okazuje szacunek miejscom kultu tych Bogów.

Zmiany merytoryczne

  • tajemna organizacja Torma nie jest określona w tekście, wcześniejsza wersja opracowania wymieniała w tym miejscu Harfiarzy, co zmieniłem, ponieważ nie funkcjonowało to ani fabularnie, ani w grze graczy postaciami, a zawężało możliwość fabularną w grze Harfiarzami
  • stwierdzenia aksjomatyczne typu "Uronia stworzyła rasę ludzi" zmieniłem na bardziej zrelatywizowane, czyli "zwykło się wierzyć, że to Uronia stworzyła rasę ludzi"