FANDOM


Nacje wchodzące w skład Cesarstwa Torrath

Torania  Ziemia Fareńska Elemont  Tracjum  Curujal Latgalet  Voltar

Cesarstwo Torrath

QowFe56

Informacje podstawowe

Odmiana nazw:

 • Lud Torrathski, Torrathczycy
 • Torrathczyk, Torrathka

Nazwa w ichnim języku:

 • "Korona ziem" - w nawiązaniu do zbioru ziem poszczególnych państw objętych patronatem Cesarstwa

Język: torański (w brzmieniu przypomina znany nam z real język hiszpański - można tutaj wplatać hiszpańskie słówka podczas odgrywania)

Imiona i nazwiska Torratchczyków należących do poszczególnych nacji znajdziesz w opisach tychże nacji.

Herb:

 • Czarne słońce na krwisto-czerwonym tle

Ustrój

 • dziedziczna monarchia despotyczna - władcą absolutnym jest Cesarz, pomazaniec Rimyra (oficjalnie, potajemnie w konszachtach z kościołami Malada i Fradoca). Sprawuje on władzę poprzez Służby Cesarstwa, urzędy, poprzez nobilitowanie do stanu arystokracji wiernych polityce Cesarstwa.
 • celem Cesarstwa jest zdobycie Panowania nad Światem, obecnie cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie polityki opartej o "dziel i rządź" - próby skłócenia poszczególnych cywilizacji ze sobą
 • najwyższą władzę sprawuje cesarz, pomazaniec Bogów
 • władza jest dożywotnia i dziedziczona wedle spisanych dekretów prawnych, a państwo jest rozumiane jako własność prywatna władcy
 • władza jest realizowana przez sieć ośrodków władzy, cesarz realizuje swoją politykę poprzez delegowanie poszczególnych osób na określone stanowiska, sprawowanie pieczy nad instytucjami państwowymi, teoretycznie doradzają mu kapłani Rimyra (stanowisko oficjalne), w praktyce doradcami są mu wysoko postawieni hierarchowie kościołów Malada i Fradoca, o czym wiedzą wtajemniczeni
 • niewolnictwo - istnieje, jest umiarkowanie powszechne i podlega dekretom prawnym, niewolnicy stanowią zauważalny odsetek społęczeństwa (około 25% populacji na przestrzeni całego Cesarstwa)
 • poszczególne Gubernie i Księstwa Wasalne różnią się od siebie w pewnym stopniu, acz w każdej z nich kultura torańska (pochodząca z Toranii) jest silna, czy to w elfim Latgalet, czy też w kolonii Curujal. Podobnie charakteryzują się różnym poziomem autonomii
 • wedle prawa swobody obywatelskie są nikłe. Arystokracja i burżuazja wyzyskują feudalnych chłopów, biedotę mieszczańską, plebs i niewolników
 • prawo jest surowe i bezwzględne (przykładowo za żebranie grozi niewolnictwo, każdy skazaniec na czas kary staje się własnością Cesarstwa - skazany za kradzież może zostać odsprzedany jako niewolnik i w tym stanie odbywa swą karę ąz do jej zakończenia, lub śmierci)
 • poszczególne Gubernie charakteryzują się różnym stopniem autonomii, Elemont, Voltar i Latgalet w znacznym stopniu odbiegają od Praw Cesarstwa, dotyczy również Curujal, które jest kolonią

Religia

 • w znacznym stopniu zależnie od poszczególnych Guberni (odnośniki podane na samej górze opracowania)
 • w całym Cesarstwie Torrath zakazana jest wiara w Torma

Charakter

 • Torrathczyków (każdego stanu społecznego) charakteryzują silne nastroje imperialistyczne - potęga i panowanie uważane są za najwyższe dobro. Pogląd ten jest tym bladszy im dalej od Augonar (kapitolu). Na przykład Elemontczykom postawa ta jest zupełnie obca, wyjątkiem jest Curujal, na które (jako kolonię) wysyłani są wybrani przez Służby Cesarskie obywatele
 • Wspólną cechą, łączącą Torrathczyków różnych nacji jest ognisty temperament, przybierający różne odcienie w poszczególnych Guberniach

Społeczeństwo

około 500 tyś mieszkańców  około 90% to ludzie,  około 5% półelfy i ćwierćelfy, około 1% elfy, około 1% innych ras (głównie pół-orkowie)
Liczebność przedstawicieli stanów społecznych w ogóle społeczeństwa:
Ogółem 500tyś, 100tyś skupione w miastach obywatele nacji i ich własność (niewolnicy)
Arystokracja około 1%  rody cieszące się uznaniem władz. W rękach szlachetnie urodzonych znajduje się lwia część bogactw, pełnią najwyższe funkcje w armii i służbach cesarskich. Nie ma praw pozwalających zostać szlachcicem poza decyzją Cesarza lub dziedzicznie
Burżuazja około 5% bogaci mieszczanie, kupcy, właściciele ziemscy - mogący pochwalić się dobytkiem, ale nieposiadający nadań szlacheckich
Mieszczaństwo około 15%  urzędnicy, rzemieśnicy, mieszczanie
Plebs około 54%  wieśniacy i biedota mieszczańska
Niewolnictwo około 25% niewolnicy pochwyceni, kupieni, również każdy odbywający karę uwięzienia staje się niewolnikiem i jednoceśnie własnością Cesarstwa

Historia

 • trzonem Cesarstwa jest Torania, Torrath zawiązano w sto lat przed rozpoczęciem Ery Cesarstwa, kiedy to 1 roku EC Królestwu Torrath, pod patronatem kościoła Rimyra, został nadany tytuł Cesarstwa. Był to potężny cios dla podupadającego w tamtych czasach Królestwa Rionu i impuls dla połączenia się z Królestwem Penaru
 • Cesarstwo w przeszłości prowadziło dziesiątki wojen, zarówno z hordami potworów z Niwy, jak i z innymi państwami

Stosunki poliyczne z innymi Państwami

Księstwo Latgalet 
 • wasal Cesarstwa Torrath, z pozornie bardzo dużą autonomią, w praktyce z dość sporą.
Księstwo Voltaru
 • wasal Cesarstwa, rządzony przez Dożów kraj nie posiada własnej armii, jest to tygiel wszelkich kultur - zamieszkują go kupcy z wszelkich krain. Państewko zostało utworzone przez Cesarstwo przed wiekami, w celu wzmożenia handlu i możliwości wywiadowczych.
Królestwo Perionu
 • Cesarstwo stara się prowadzić dwoistą politykę polegającą na faworyzowaniu Penaru i karceniu Rionu, w myśl zasady dziel i rządź, stosunki handlowe i dyplomatyczne z Rokanem i Varlandią są zablokowane bezpośrednio (za sprawą Rionu), handel i dyplomacja z nimi odbywa się za pomocą Voltaru. Torrath i Perion (w szczególności Rion) są odwiecznymi wrogami. Każdy z Cesarzy podczas zaprzysiężenia uroczyście przysięga sprowadzić na Perion jak najwięcej krzywd.
Królestwo Dumnego Gryfa 
 • pomimo że stosunki handlowe są dobre, a dyplomatyczne umiarkowanie poprawne, Torrath najchętniej zaatakowałoby Króla Gryfa, co przekłada się na częste incydenty na granicach. Na przeszkodzie stoją hordy potworów atakujące z terenu Niwy, co nie pozwala na prowadzenie efektywnej gospodarki wojennej. Dyplomacja i handel prowadzone są bezpośrednio z Vestlandem, kontakty z jego wasalami (Celizją i Meranią) są zablokowane oficjalnie.
Klanachad Białych Marchii 
 • Nortlandczycy z nikim prócz Nortcliff nie utrzymują stosunków dyplomatycznych i handlowych, stąd dyplomacja i handel prowadzone są z Nortcliff. Torrath przymyka oko na grabieżcze wyprawy Nordów chcąc zainspirować ich do ataku na Perion. Stosunki dyplomatyczne są nieprzewidywalne, wymiana handlowa prowadzona wyłącznie poprzez Voltar.
Wezyrat Khaar 
 • to wystarczająco odległy sąsiad, by Torrath chciało mieć z nim dobre stosunki polityczne, tym bardziej że Khaar i Vestland pałają do siebie wrogością. Podobnie wymiana handlowa jest bardzo duża, specjalnie dla niej utworzono korytarz drogą lądową - idący od miasta Arod na zachód. Wielu przedstawicieli stanów wyższych w Torrath przejawia rasizm względem Khardów, uznając Mieszkańców Pustyń za gorszy rodzaj ludzi. Istnieje obawa, że iskra ta wywoła w przyszłości pożar, a po dobrych stosunkach pozostaną zgliszcza. Vurmn - magokraci z archipelagu stanowią zagadkę dla Cesarstwa Torrath, wymiana handlowa prowadzona jest za pośrednictwem Voltaru, stosunki dyplomatyczne ograniczone są do podziału wpływów na morzach.
Laudremia 
 • Cesarstwo gardzi krainą, jednak sposób walki Laudremijczyków oraz ukształtowanie terenu uniemożliwiają podbój, również działania Cesarskich Liczy spełzły w przeszłości na niczym. Brak stosunków dyplomatycznych, handel prowadzone za pośrednictwem Latgalet.
Archipelagi Wschodnich Mórz
 • z uwagi na brak jednej władzy w tamtym rejonie Świata, Cesarstwo sporadycznie angażuje się tam, gdzie widzi zysk.
Piraci kentarskich mórz 
 •  brak jednej władzy uniemożliwia prowadzenie skutecznej dyplomacji, z niektórymi kapitanami Torrath prowadzi negocjacje za pośrednictwem Voltaru, tajnych służ, a również za pomocą Elemont.

Kultura, Edukacja,  Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur, Technologia i Magia

 • opisane są dla poszczególnych Guberni oddzielnie (odnośniki podane na górze opracowania)

Armia

 • nowoczesna i dobrze wyposażona
 • jednostki wszelkiego typu - od ogromnych Galeonów, poprzez oddziały konnicy i piechoty, po skomplikowane machiny wojenne i skrytobójców
 • pochłania znaczną część zasobów Cesarstwa z uwagi na swą liczebność
 • utrzymywana w ciągłej gotowości, ćwiczona na stworzeniach, które czy to przesmykami górskimi, czy to szczytami, czy też otwartą kotliną pomiędzy Górami Czarnego Lwa a Ochrowymi Skałami, wyprawiają się na ziemie Cesarstwa
 • nieustannie rozwijana armia, zasilana dumnym charakterem mieszkańców Cesarstwa jest śmiercionośną bronią
 • panuje opinia, iż Cesarstwo posiada najlepsze służby wywiadowcze na całym Gorliwym Lądzie

Zagrożenia

 • stworzenia z Niw
 • bunt wewnątrz którejś z Guberni
 • poczynający się tlić konflikt z kościołym Rimyra
 • Piraci
 • stworzenia żyjące w granicach Cesarstwa
 • upadek cienkiej nici powiązań - sznureczków za które Cesarstwo pociąga na arenie międzynarodowej dla utrzymania swej pozycji