FANDOM


stworzone i opisane przeze mnie (Krona)


Rozwiązanie zostały wyłączone, zostanie przywrócone w przyszłości

UWAGA! Gracz prowadzący postać jest zobowiązany, by każdy wynik z opisanych tutaj mechanizmów, interpratować poprzez statystyki swojej postaci.

Rozumiemie każdej uzyskanej informacji musi mieć poparcie fabularne w zachowaniu i predyspozycjach obserwatora, wyniki uzyskane techniczne są jedynie możliwością uzyskania (poprzez fabułę) poszczególnych danych.

Unikalne zdolności - Badanie otoczenia: ocena czujności

Zdolność uruchamia się za pomocą "kowadełka".

Czas wymagany na przeprowadzenie akcji oceny czujności, podczas interakcji z MG, określa Mistrz Gry. W pozostałych sytuacjach przyjmujemy, że wymagane jest przyjrzenie się postaci przez dłuższą chwilę.


Postaci trudniące się kradzieżą potrafią rozróżnić, kto jest dobrym celem, a kogo trudno będzie okraść. Umiejętność ta rozwija się wraz z zyskiwanym, w złodziejskim fachu, doświadczeniem. Samo ropoznanie polega na zaobserwowaniu, u potencjalnej ofiary, określonych gestów, sposobu zachowania, a nawet sposobu noszenia sakwy. Umiejętność ta jest częściowo oparta o wiedzę, a częściowo o intuicję wyrobioną podczas setek akcji kradzieży (co technicznie poparte jest ilością rang w umiejętności "kradzież i biegłości łotrzyka").

Ocena czujności pozwala wprawnemu rabusiowi zorientować się, na ile czujna jest obserowana przez niego, potencjalna, ofiara kradzieży.

Chodzi tutaj o czujność w aspekcie bycia okradanym, a nie ogólną czujność postaci. W interakcji z MG, określeni NPCe mogą posiadać inną, niż podana przez mechanizm, wartość czujności.

minimalna ilość rang w kradzieży i biegłościach łotrzyka oraz minimalna ilość poziomów w klasach technicznych progi spostrzegawczości ofiary, jakie rabuś potrafi określić

[12 kradzieży], [nie wymaga poziomów w profesjach]

0-20, powyżej 20

[24 kradzieży], [nie wymaga poziomów w profesjach]

0-20, 21-40, powyżej 40

[36 kradzieży] i [minimum 5 poziom harfiarza albo minimum 10 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 12 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-20, 21-40, 41-60, powyżej 60

[48 kradzieży] i [minimum 13 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 16 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-20, 21-40, 41-60, 61-80, powyżej 80

[72 kradzieży] i [minimum 16 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 21 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, powyżej 100

Unikalne zdolności - Badanie otoczenia: ocena mieszków

Zdolność uruchamia się za pomocą "kowadełka". Mechanizm zlicza wartość: złota posiadanego przez postać przy sobie.

Czas wymagany na przeprowadzenie akcji oceny mieszków, podczas interakcji z MG, określa Mistrz Gry. W pozostałych sytuacjach przyjmujemy, że wymagana jest obserwacja postaci podczas gdy ta handluje z NPCem (inicjacja dialogu) lub graczem (odgrywany handel).

Szczególnie postaci trudniące się kradzieżą potrafią szybko i niezawodnie ocenić, kto podróżuje ze sporą ilością bogactwa w mieszkach oraz glejtach handlowych. Umiejętność ta rozwija się wraz z zyskiwanym, w złodziejskim fachu, doświadczeniem ("kradzież i biegłości łotrzyka"). Determinowana jest również poprzez spostrzegawczość postaci obserwatora.

Ocena mieszków pozwala wprawnemu rabusiowi zorientować się, z jakim bogactwem wędruje ofiara.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, mechanizm nie obejmuje wartości posiadanej przez postać ofiary biżuterii, przedmiotów, czy klejnotów - jedynie złoto W interakcji z MG, określeni NPCe mogą posiadać inną, niż podana przez mechanizm, wartość złota.

minimalna ilość rang w sumie = (kradzież + spostrzegawczość) oraz minimalna ilość poziomów w klasach technicznych progi ilości złota u ofiary, jakie rabuś potrafi określić

[24 kradzież + spostrzegawczość], [nie wymaga poziomów w profesjach]

0-10, 10-100, 100-500, powyżej 500

[36 kradzież + spostrzegawczość] i [minimum 5 poziom harfiarza albo minimum 6 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 10 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-10, 10-100, 100-500, 500-1000, 1-2,5k; 2,5-5k; powyżej 5k

[48 kradzież + spostrzegawczość] i [minimum 10 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 13 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-10, 10-100, 100-500, 500-1000, 1-2,5k; 2,5-5k; 5-10k; 10-15k; powyżej 20k

[72 kradzież + spostrzegawczość] i [minimum 13 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 16 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-10, 10-100, 100-500, 500-1000, 1-2,5k; 2,5-5k; 5-10k; 10-15k; 15-20k; 20-25k; 25-50k; 50-75k, powyżej 75k

[96 kradzież + spostrzegawczość] i [minimum 16 poziom: łotra lub zabójcy albo minimum 21 poziom: barda lub tancerza cieni]

0-10, 10-100, 100-500, 500-1000, 1-2,5k; 2,5-5k; 5-10k; 10-15k; 15-20k; 20-25k; 25-50k; 50-75k; 75-100k; 100-150k; 150-200k; powyżej 200k

Unikalne zdolności - Badanie otoczenia: ocena wartości noszonej biżuterii

Zdolność uruchamia się za pomocą "kowadełka". Mechanizm zlicza wartość: naszyjnika + obu pierścieni

Czas wymagany na przeprowadzenie akcji oceny czujności, podczas interakcji z MG, określa Mistrz Gry. W pozostałych sytuacjach przyjmujemy, że wymagane jest przyjrzenie się postaci przez dłuższą chwilę.

Jeśli potencjalna ofiara obserwacji bizuterie ukrywa, to nim nasza postać będzie mogła ocenić wartość biżuterii, należy wykonać rzut sporny Spostrzegawczości (u obserwatora) przeciwko Blefowi i Maskaradzie (obserwowanego). W interakcji z MG, to Mistrz Gry określa jaki rzut, z jakim ST ma zostać wykonany.

Suma minimum 60 rang w Wycenie + Wiedzy pozwala oceniać wartości noszonych, przez inne postaci, błyskotek. Możliwe, że w przyszłości zostanie to zastąpione kilkoma progami z różnymi wynikami.

W interakcji z MG, określeni NPCe mogą posiadać inną, niż podana przez mechanizm, wartość noszonej biżuterii.

Unikalne zdolności - Badanie otoczenia: ocena wartości noszonego odzienia

Zdolność uruchamia się za pomocą "kowadełka". Mechanizm zlicza wartość: zbroji/szaty + płaszcza + nakrycia głowy

Czas wymagany na przeprowadzenie akcji oceny czujności, podczas interakcji z MG, określa Mistrz Gry. W pozostałych sytuacjach przyjmujemy, że wymagane jest przyjrzenie się postaci przez krótką chwilę.

Jeśli potencjalna ofiara obserwacji (patrząć fabularnie) ukrywa silnie magiczną szatę pod zwykłym łachmanami, to nim nasza postać będzie mogła ocenić wartość odzienia, należy wykonać rzut sporny Spostrzegawczości (u obserwatora) przeciwko Blefowi i Maskaradzie (obserwowanego). W interakcji z MG, to Mistrz Gry określa jaki rzut, z jakim ST ma zostać wykonany.

Suma minimum 60 rang w Wycenie + Wiedzy pozwala oceniać wartości noszonego, przez inne postaci, odzienia. Możliwe, że w przyszłości zostanie to zastąpione kilkoma progami z różnymi wynikami. W interakcji z MG, określeni NPCe mogą posiadać inną, niż podana przez mechanizm, wartość noszonego odzienia.

Unikalne zdolności - Badanie otoczenia: tropienie i ocena wyzwania

Zdolność uruchamia się za pomocą "kowadełka". Mechanizm podaje wynik w postaci rasy oraz zakresu poziomów technicznych przeciwnika.


Zmienne decydujące:

a) Umiejętność: Przeszukiwanie i tropienie:

 • Maksymalna ilość wykrytych istot w danej lokacji = ilość rang w umiejętności "Przeszukiwanie i tropienie" podzielona przez 4.
 • Jest to wartość maksymalna, która jest redukowana przez tajemniczą zmienną, której nie zdradzę. Może być tak, że postaci nie uda się odnaleźć żadnych śladów pomimo wysokiej biegłości przeszukiwania i tropienia.
 • Dodatkowo niekiedy są podawane ślady stworzone przez postać gracza szukającego śladów, jeszcze nad tym popracuję.
 • Stworzenia, które się jeszcze nie zespawnowały nie dadzą odczytu.
 • Jeśli brak innych odczytów, podany zostanie ślad tropiącego.
 • Zasięg tropienia: bazowo 24 metry + metr na punkt w Przeszukiwaniu i tropieniu


b) Ilość klas Łowcy - 10 klas łowcy pozwala otrzymać bardziej szczegółowe informacje:

 • W przypadku zwierząt i bestii jest to nazwa stworzenia, czyli to co widać w neonie.
 • W przypadku pozostałych są to bardziej szczegółowe informacje, np zamiast "humanoid" jest podane "człowiek, efl/sylvan/drow itd.


Adnotacje:

Known bugs:

 • Badanie otoczenia wyrzuca wyniki w postaci krzeseł, stołów i innych obiektów, póki co zostawiłem jak jest, z uwagi na możliwość zastosowania skryptu do oceny obiektów typu naturalna pułapka, lub innych tego typu
 • Tropienie podaje w wynikach postać tropiącego
 • więcej na: http://nwn.mud.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=7950&p=95395#p95395

Klasowość umiejętności:

 • Krazdzież i biegłości łotrzyka: bard, łotr, harfiarz, tancerz cieni, zabójca
 • Wycena: bard, łotr, harfiarz, zabójca
 • Wiedza: wszystkie