FANDOM


tekst autorstwa Amnista

Sprawiedliwa Pani, Strażniczka Praw, Pamiętająca Grzechy

Uronia jest jednym z najstarszych Bogów. Jest Boginią spokojną i cichą, próbuje patrzeć na wszystko obiektywnie. Zwykło się wierzyć, że to właśnie ona, stworzyła rasę ludzi, choć nie cieszą się oni u swej twórczyni dużym uznaniem. Uronia patronuje elfom, z przychylnością spoglądając na praworządnych obywateli Faraldoru, największego miasta na wyspie i centrum kultu Strażniczki Praw.
Uronia

Do Uronii modlą się sędziowie o pomoc w dokonaniu właściwego osądu oraz słusznej nagrody lub kary. Reprezentanci stron w sporach proszą o mądrość i błyskotliwy umysł w trakcie rozprawy. Każda rozprawa zaczynana jest krótką modlitwą do Pani Praw o opiekę nad jej przebiegiem. Również oskarżeni szukają u niej pomocy i protekcji, wznosząc błagalne prośby o łagodny wyrok.
Rycerze oraz strażnicy, którzy pragną chronić prawo oraz porządek oddają cześć Uronii, jako patronce sprawiedliwej walki. Pani Praw jest również przywoływana modlitwą przed Sądami Bożymi.
Pamiętająca Grzechy ceni u swoich wyznawców bezstronność oraz zdroworozsądkowe podejście do prawa. Nie popiera bezmyślnego i zbyt dosłownego odczytywania jego litery.

Domeny Kapłanów

Leczenie, Dobro, Słońce

Symbol

Złota, bogato zdobiona wag

Charakter Bóstwa

praworządny-dobry

Charakter kleru

praworządny-dobry lub praworządny-neutralny

Charakter wyznawców

Głównie: nie-chaotyczny i nie-zły. Niekiedy: praworządny-zły

Rasy

przedstawiciel każdej rasy może być wyznawcą Uronii

Wyznawcy

Najbardziej gorliwymi wyznawcami Uronii są wszystkie osoby zajmujące się sądownictwem oraz ustalaniem praw, jednak wiele innych osób – w tym rycerze, skrybowie oraz strażnicy. Od swych wyznawców Uronia wymaga bezstronności, otwartego umysłu ale także dokładnej znajomości praw i zwyczajów danego miejsca. Wyznawcy Sprawiedliwej Damy nie mogą być także naiwni i zbyt dobroduszni, albowiem za każda zbrodnia musi zostać ukarana.

Kapłani
Uronia3

Pełniący posługę dla Pamiętającej Grzechy muszą być gotowi na wiele wyrzeczeń. Większość z nich pełni rolę sędziów lub prawodawców, by zachować swą niezawisłość odcinają się oni od społeczeństwa. Inni klerycy zajmują się badaniem i spisywaniem historii oraz wszelkiej wiedzy, która później trafia do świątynnych bibliotek.

Kapłani Uronii ubierają się zazwyczaj w białe, nie zdobione niczym szaty, które mają symbolizować czystość ich sumienia oraz niezależność. Także pancerze które zdarza się nosić kapłanom oraz Rycerzom wyznającym Uronie są wykonane z jasnych metali i czasem zdobione złotymi elementami - symbolami Wagi.

Hierarchia

W Świątyni Uronii istnieją tylko cztery stopnie wtajemniczenia kapłańskiego: Nowicjusz, Kleryk, Lektor i Arcylektor . Nowicjusze są najmniej ważnymi ze sług Sprawiedliwej Damy, pełnią oni rolę pomocników i sług Kleryków, a awansują dopiero gdy ich przełożony zdecyduję że są na to gotowi. Klerycy są najliczniejszą kastą w świątyni, odprawiają rytuały i organizują święta ku czci Uronii. Lektorzy odpowiadają za administracje i zarządzanie kościołem, jest ich tylko trzech. W czasie gdy stanowisko Arcylektora jest wolne, Lektorzy wybierają go spośród Kleryków, ten za to zajmuje się mianowaniem Lektorów oraz ważnymi dla kościoła sprawami. Każdy większy ośrodek cywilizacyjny, gdzie uronia jest czczona posiada swój odłam kościoła o takiej właśnie hierarchi.

Przykazania

  • W swych osądach nigdy nie kieruj się strachem, nienawiścią czy sympatią
  • Próbuj łagodzić spory na drodze porozumienia i dyskusji
  • Postępuj sprawiedliwie i godnie
  • Siły używaj w ostateczności, nie wahaj się przed wymierzeniem surowej kary
  • Chroń przybytki wiedzy i sprawiedliwości

Ulubione ofiary

Uronie najbardziej raduję sprawiedliwy proces sądowy w którym winny zostanie ukarany a niewinny puszczony wolno. Nauczanie prymitywnych ras i ukierunkowanie w rozwoju ich cywilizacji, tak aby przestrzegały praw, a jednoczenie nie były one okrutne. Mądra Pani przychylnie spogląda także na spisywanie historii i zachowywanie dziedzictwa kulturowego.

Święte miejsca

Najważniejszymi miejscami kultu Uronii są świątynie (tak jak ta w w Faraldor), to tam urzęduje Arcylektor, także tam odprawiane są najważniejsze rytuały poświęcone Uronii oraz niektóre ceremonie powiązane z procedurami prawnymi danego miasta, takie jak błogosławienie nowo narodzonych dzieci, uroczystości ślubne oraz pogrzeby.
Oprócz tego przyjął się zwyczaj, że każdy budynek sądu oddaje kultowi Uronii jedną z sal, w takich kaplicach oprawiane są pomniejsze ceremonie.

Święta

Dzień Próśb

Jest to jedyne ważne święto dla wyznawców Uronii. Pierwszego dnia każdego roku wszyscy kapłani, którzy są w stanie przybyć nie będąc ograniczonymi sprawowanymi właśnie obowiązkami, gromadzą się w głównej świątyni (np w Fraldor - jeśli Lodorczycy), przez cały dzień modlą się by w nadchodzącym roku prawo było przestrzegane. Wszystko ma charakter bardzo oficjalny, uroczystość prowadzi sam Arcylektor w asyście Lektorów. Po przeprowadzonej uroczystości następuje nieoficjalna, otwarta dla wszystkich część święta, jedynym warunkiem jest oddanie na świątynie Uronii przynajmniej jednej sztuki złota. Za zebrane złoto kupuje się jedzenie dla ubogich – by nie musieli kraść by zapewnić sobie warunki do życia. Później zaczyna się całonocna uczta będąca swoistą ofiarą dla Uronii.

Zmiany merytoryczne

  • usunąłem stwierdzenia "na Lodor", typu "Uronia jest jednym z najstarszych Bogów na Lodor"
  • stwierdzenia aksjomatyczne typu "Uronia stworzyła rasę ludzi" zmieniłem na bardziej zrelatywizowane, czyli "zwykło się wierzyć, że to Uronia stworzyła rasę ludzi".
  • wzmianka o tym, że każdy ośrodek cywilziacyjny, gdzie Uronia jest sławiona, posiada swoją hierarchię z własnym Arcylektorem
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.