FANDOM


  • gracz, dla postaci Kapłana, wybiera dwie z trzech podanych Domen,
  • kolumna "charakter kleru", obok Kapłanów dotyczy też Paladynów, i Czarnych Strażników,
  • kolumna "dostępne klasy" dotyczy jedynie klas: Paladyn, Wybraniec Bóstwa i Czarny strażnik, klasa Kapłana jest dostępna dla każdego z wymienionych wyznań, kolumna ta nie ingeruje w dostępność klas świeckich (wojownik, łotr, czarodziej itd.)
Domeny Kapłanów Charakter Bóstwa Charakter kleru Charakter wyznawców dostępny klasy
Torm Dobro, Wojna, Leczenie praworządny-dobry praworządny-dobry dobry Paladyn, Wybraniec Bóstwa
Uronia Leczenie, Dobro, Słońce praworządny-dobry prawodządny-dobry i praworządny-neutralny nie-chaotyczny i nie-zły Paladyn, Wybraniec Bóstwa
Rimyr Wojna, Siła, Ziemia praworządny-neutralny neutralny dowolny Paladyn, Wybraniec Bóstwa
Shyvaa Woda, Podróż, Ochrona neutralny-dobry prawdziwie neutralny, praworządny neutralny, dobry i chaotyczny-dobry nie-zły Wybraniec Bóstwa
Calyril Rośliny, Zwierzęta, Ziemia prawdziwie-neutralny neutralny nie-zły Wybraniec Bóstwa
Puril Podróż, Wiedza, Ochrona prawdziwie-neutralny neutralny neutralny Wybraniec Bóstwa
Oweodd Ogień, Słońce, Magia chaotyczny-neutralny neutralny dowolny Czarny Strażnik
Lolth Podróż, Zło, Zniszczenie chaotyczny-zły chaotyczny-zły zły Czarny Strażnik (tylko samice)
Fradoc Oszustwa, Zło, Śmierć neutralny-zły zły nie-dobry Czarny Strażnik
Malad, Tradycjonaliści Wojna, Zło, Śmierć neutralny-zły zły zły Czarny Strażnik
Malad, Schizmatycy Wojna, Zło, Śmierć neutralny-zły praworządny-zły dowolny Czarny Strażnik
Vardolos Śmierć, Zło, Zniszczenie chaotyczny-zły chaotyczny-zły zły Czarny Strażnik
Belulas Magia, Wiedza, Ochrona praworządny-zły nie-dobry i nie-chaotyczny dowolny Czarny Strażnik
Frinna Magia, Leczenie, Słońce chaotyczny neutralny nie-praworządny i nie-zły nie-praworządny i nie-zły Wybraniec Bóstwa
Zelwinge Magia, Wiedza, Ochrona Prawdziwie neutralny neutralny dowolny Wybraniec Bóstwa
Artenis'line Oszustwa, Zniszczenie, Zło nie dotyczy chaotyczny-neutraly i chaotyczny-zły chaotyczny-neutraly i chaotyczny-zły Czarny Strażnik
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.