FANDOM


Ziemia Fareńska

Ziemiafarenska

Informacje podstawowe

Odmiana nazw:

 • Lud Fareński, Fareńczycy

Nazwa w ichnim języku:

 • "Rzyznoziem" - z uwagi na plon, jaki dają ziemie

Język: torański (w brzmieniu przypomina znany nam z real język hiszpański - można tutaj wplatać hiszpańskie słówka podczas odgrywania)

Imiona Fareńczyków: mniej popularne imiona hiszpańskie 

Nazwiska Fareńczyków: 

 • Generator nazwisk, opcje generatora: długość imienia 5-12
 • przykładowe nazwiska: Gauros, Hunnife, Jharlon, Kimbritink, Paddenah, Quethe, Sheelinan, Thradys, Tolbrlhtun, Yeuna

Ludzkie podrasy Mieszkańcy Świata i Mórz, rzadziej Chłodu wśród rdzennych Torańczyków; część populacji to niewolnicy, wśród tych głównie Mieszkańcy Pustyń i Dżungli

Herb:

 • Kłos zboża na niebieskim tle

Ustrój

 • Monarchia despotyczna - władzę dzierży Gubernator wybrany z nadania Cesarza Torrath
 • Ziemie Rdzenne Cesarstwa, autonomia w obrębie Cesarstwa Torrath: nikła
 • Więcej o ustroju w temacie: Cesarstwo Torrath

Religia

 • wśród prostego ludu głównie: Calyril, Shyvaa, Rimyr oraz Oweodd i Fradoc
 • wśród zamożniejszych mieszczan, Arystokracji, Podkomorzych (urzędnicy) i wszelkich służebników Cesarstwa: Calyril, Malad i Fradoc
 • zakazane wyznania: Torm (Maladyci trudnią się sprawowaniem pieczy nad cmentarzami, zaś Służbą ścigającą wszelkich nieumarłych i nekromantów jest bezwzględna Egzekutywa Cesarska, której boją się nie tylko prości ludzie, ale i szlachetnie urodzeni)

Charakter

 • mniej wyraźne zapędy imperialne i kult siły, niż w Toranii
 • Fareńczycy cenią sobie spokój, pełny spichlerz zboża i silną armię, która ochroni ich bogactwa przed najeźdzcami z dalekiej północy i potworami z Niwy
 • przedstawiciele tej nacji zdecydowani nie są aż tak Praworządni jak Torańczycy, cechuje ich większy dystans

Społeczeństwo

Ziemia Fareńska Cesarstwo Torrath Ziemia Fareńska i Cesarstwo Torrath
około 20tyś mieszkańców około500 tyś mieszkańców  około 90% to ludzie,  około 5% półelfy i ćwierćelfy, około 1% elfy, około 1% innych ras (głównie pół-orkowie)
Liczebność przedstawicieli stanów społecznych w ogóle społeczeństwa: Kto należy do danego stanu społecznego:
Ogółem 20tyś, 4tyś. skupione w miastach 500tyś, 100tyś skupione w miastach obywatele nacji i ich własność (niewolnicy)
Arystokracja około 4% około 1%  rody cieszące się uznaniem władz. W rękach szlachetnie urodzonych znajduje się lwia część bogactw, pełnią najwyższe funkcje w armii i służbach cesarskich. Nie ma praw pozwalających zostać szlachcicem poza decyzją Cesarza lub dziedzicznie
Burżuazja około 1% - mało handlowy charkter Guberni sprawia, że udział tej grupy jest nikły około 5%  bogaci mieszczanie, kupcy, właściciele ziemscy - mogący pochwalić się dobytkiem, ale nieposiadający nadań szlacheckich
Mieszczaństwo około 15% około 15%  urzędnicy, rzemieśnicy, mieszczanie
Plebs około 60% około 54%  wieśniacy i biedota mieszczańska
Niewolnictwo około 20% około 25% niewolnicy pochwyceni, kupieni, również każdy odbywający karę uwięzienia staje się niewolnikiem i jednoceśnie własnością Cesarstwa

Historia

 • ziamia Fareńska powstała w podobnym czasie co Torania - początki datowane są na środek trwania Dawnych Wieków (Dziejopis Gorliwego Lądu)
 • początkowo pod patronatem Calyril, wchodząc w koalicję z Toranią obrała swym patronem Rimyra, lecz kult Clayril pozostał silny, również obecnie, nawet wśród wybrańców Cesarza
 • Ziamia Fareńska toczyła wojny będąc wciągniętą w nie przez Toranię, sama często otrzymywałą pomoc w obronie przed dzikimi z północy. Historycy spoza Torrath są zdania, że to Torania inspirowała dzikich z północy, by wymóc na Ziemi Fareńskiej określony kurs polityczny i pakt z Toranią
 • znacznie mniejsza od Toranii poddałą się z czasem jej tradycjom, stąd język fareński jest w zaniku

Polityka

 • określona przez Cesarstwo Torrath
 • w kwestii polityki pomiędzy poszczególnymi składowymi Cesarstwa: Ziemia Fareńska jest Gubernią na prawach Ziem Rdzennych, za czym podatki płacone przez jej mieszkańców są niższe niż w innych partiach Cesarstwa

Kultura

 • rolna, skupiona też na tradycjach militarnych, lecz pozbawiona właściwego Torańczykom zacięcia imperialnego
 • wśród igrzysk: walki byków, korrida. Okrutne widowiska, typowe dla Toranii, tutaj ustępują miejsca świętom związanym z kultem Calyril - równonocą wiosenną i jesienną oraz Świętami kultu Pani Morza
 • tradycja przekazywana zarówno w legendach słownych, jak i księgach, poezji czy poprzez inne muzy sztuki
 • kultura bogata, przesiąknięta torańską, z elementami fareńskimi, posiadają zbiór własnych legend fareńskich, te przekazywane w podaniu słownym jedynie
 • duchowo nacja ta nie jest uboga, a sami Fareńczycy często charakteryzują się swoistą mądrością i dystansem

Technologia

 • skupiona na rozwoju wprawnej floty, składającej się z niewielkich, acz bardzo szybkich statków. Osiągnięcia technologiczne Fareńczyków w tym względzie wykorzystywane są w całym Cesarstwie. Wiele osiągnięć inspirowanych jest budową łodzi Nortlandczyków, którzy zginęli próbując grabić te ziemie
 • brak centralnego ośrodka naukowego czy Uniwersytetów, acz bardzo dobrze zorganizowany system cechowy w rzemiosłach związanych z rolnictwem, kopalnią soli i szkutnictwem pozwala kształcić wprawnych specjalistów

Edukacja

 • dzieci są uczone jak uprawiać ziemię oraz jak jej bronić, nie wpaja im się braku poszanowania do niewolników, acz taka postawa jest powszechna w całym Torrath
 • szkoły nie-wojskowe: piśmiennictwo, arytmetryka, historia, szkoły rzemieślnicze - jest ich zalewie kilka, fundowane przez zamożne rody fareńskie, przez co dostęp do takiego wykształcenia jest nikły
 • szkoły wojskowe: powszechny dostęp, często też obowiązek. Szkoły te często mają charakter karny, gdzie wysyłane są sieroty i żebrzące dzieci
 • Fareńczyk, który nie chodził do szkół piśmiennictwa mógł się nauczyć w rodzinie, acz nie będzie czytał i pisał płynnie

Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur

 • bardzo chętnie przyswajaja osiągnięcia innych kultur, jeśli wydają się im interesujące, potrafią je przystosować do swoich potrzeb
 • w pewnym sensie otwartość na kulturę torańską uszczerbiła ich fareńskie tradycje, które obecnie wciąż silne występują jednako w silnym powiązaniu z naleciałościami z tradycji torańskiej, a sam język fareński, bardzo podobny do torańskiego, ustąpił miejsca temu drugiemu

Magia

 • brak szkół dla Uczonych Magów i uniwetsytetów niemagicznych
 • druidzi cieszą się uznaniem, również wśród możnych rodów
 • bardowie i czarownicy i  szamani traktowani są na ogól nieufnie, ac ich żywot w Ziemi Fareńskiej wydaje się być bezpieczniejszym, niż w Toranii
 • w miastach obowiazuje bezwzględny zakaz używania magii

Armia

 • jest częścią armii całego Cesarstwa Torrath
 • każdy niewolnik zdolny do walki ma swe miejsce w planach wojennych (głównie jako "mięso armatnie")
 • Cesarska Flota Morza Urodzaju w całości stacjonuje w Fariannie
 • elitarne jednostki: Kapitan Morza Soli (wymaga Autoryzacji: wprawny nawigator znający niebezpieczeństwa Morza skarzonego przez Niwę),' Cesarski Korsarz Morza Urodzaju '(żeglarz pod piracką banderą, za opłatą Cesarstwa łupiący statki Królestwa Perionu).

Ekonomia

 • przemysł skromny, ale prężny i nowoczesny w swych dziedzinach - młyn, podziemna kopalnia soli (nie odkrywkowa), technologie rolne i szkutnictwo
 • surowce

Słyną z

 • jednych z najszybszych na Gorliwym Lądzie łodzi i niewielkich gabarytach, soli, produktów rolnych i koni

Zagrożenia

 • stworzenia z Niw przedzierające się do borów na południe od granic Ziemi Fareńskiej, lub przechodzące przesmykiem w okolicach Morza Soli
 • Nortlandczycy wyprawiający się po łup
 • Piraci Morza Urodzaju